Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) gauss [Física]
sin. G
(CA) gauss n m
(ES) gauss
(FR) gauss
(EN) Gauss approximation [Física]
sin. paraxial approximation
(CA) aproximació de Gauss; aproximació paraxial
(ES) aproximación de Gauss; aproximación paraxial
(FR) approximation de Gauss; approximation paraxiale
Aproximació que s'aplica en els càlculs de l'òptica geomètrica quan tots els angles utilitzats són prou petits per a substituir els seus sinus i tangents pels angles i els cosinus per 1.
(EN) Gauss curve [Enginyeria química]
sin. Gaussian curve; normal curve
(CA) corba de Gauss; corba gaussiana; corba normal
(ES) curva de Gauss; curva gaussiana; curva normal
Corba de forma acampanada que representa una distribució de Gauss.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) Gauss law [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions] [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) llei de Gauss f
(ES) ley de Gauss
Expressió que relaciona el camp elèctric amb la densitat de càrrega.
(EN) Gauss law [Física]
(CA) llei de Gauss n f
(ES) ley de Gauss
(FR) loi de Gauss
(EN) Gauss law for magnetism [Física]
(CA) llei de Gauss del magnetisme n f
(ES) ley de Gauss del magnetismo
(FR) loi de Gauss pour le magnétisme
(EN) Gauss theorem [Física]
sin. divergence theorem; Ostrogradsky's theorem
(CA) teorema d'Ostrogradski; teorema de Gauss n m; teorema de la divergència
(ES) teorema de Gauss; teorema de la divergencia; teorema de Ostrogradsky
(FR) théorème de Gauss; théorème de la divergence
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) Gauss zone [Física]
sin. paraxial zone
(CA) zona de Gauss n f; zona paraxial
(ES) zona de Gauss; zona paraxial
(FR) zone de Gauss; zone paraxiale
Regió de l'espai, pròxima a l'eix òptic d'un sistema òptic, en què és aplicable l'aproximació paraxial.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) Gauss-Seidel method [Matemàtiques i estadística]
(CA) mètode de Gauss-Seidel m
(ES) método de Gauss-Seidel
(EN) Gaussian [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) gaussiana f
(ES) gaussiana
(EN) gaussian band shape [Enginyeria química]
(CA) forma de banda gaussiana f
(ES) forma de banda gaussiana
(EN) Gaussian channel [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) canal gaussià m
(ES) canal gaussiano
(EN) Gaussian curve [Matemàtiques i estadística]
sin. normal curve
(CA) campana de Gauss; corba normal f
(ES) campana de Gauss; curva normal
(EN) Gaussian curve [Enginyeria química]
sin. Gauss curve; normal curve
(CA) corba de Gauss; corba gaussiana; corba normal
(ES) curva de Gauss; curva gaussiana; curva normal
Corba de forma acampanada que representa una distribució de Gauss.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) Gaussian distribution [Matemàtiques i estadística]
sin. normal distribution; normal law
(CA) distribució normal f; llei normal
(ES) distribución normal; ley normal
(FR) distribution normale; loi normale
(EN) Gaussian elimination [Matemàtiques i estadística]
(CA) eliminació gaussiana f; mètode de Gauss; mètode del pivot
(ES) eliminación gaussiana
(FR) élimination de Gauss
(EN) Gaussian noise [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) soroll gaussià m
(ES) ruido gausiano
(EN) Gaussian pulse [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) impuls gaussià m
(ES) impulso gaussiano m
(EN) Gay-Lussac's law [Física]
sin. Charles' law
(CA) llei de Charles; llei de Gay-Lussac n f
(ES) ley de Charles; ley de Gay-Lussac
(FR) loi de Charles; loi de Gay-Lussac
(EN) gaze [Ciències de la visió]
(CA) mirada f
(ES) mirada