Llistat alfabètic

S'han trobat 292 resultats.

(FR) gabbro [Ciències de la Terra]
(CA) gabre m
(ES) gabro
(EN) gabbro
(FR) gage [Economia i organització d'empreses]
(CA) penyora f; senyal
(ES) prenda
(EN) secutiry
(FR) gage avec dépossession [Economia i organització d'empreses]
(CA) penyora amb desplaçament f
(ES) prenda con desplazamiento
(EN) unregistered lien
(FR) gain solaire [Energies]
sin. apport solaire
(CA) guany solar m
(ES) ganancia solar
(EN) solar gain
Calor guanyada per un sistema de captació solar o en un recinte com a conseqüència de l'entrada de radiació solar.
(FR) gain thermique [Energies]
sin. apport thermique
(CA) guany tèrmic m
(ES) ganancia térmica
(EN) heat gain
Calor guanyada en un recinte tant per guanys solars com per guanys tèrmics interns.
(FR) galet [Ciències de la Terra]
sin. caillou roulé
(CA) còdol m
(ES) canto rodado
(EN) cobblestone
Fragment de roca dura, de dimensions variables (6-25 cm), que per acció de les aigües i el rodolament sol ser llis i arrodonit.
(FR) gamma [Matemàtiques i estadística]
sin. fonction gamma
(CA) funció gamma f; gamma
(ES) función gamma
(EN) gamma function
(FR) gamme [Ciències de la Terra]
(CA) matís m
(ES) matiz
(EN) hue
(FR) garantie [Economia i organització d'empreses]
(CA) garantia f
(ES) garantía
(EN) guarantee
(FR) garantie de la valeur du neuf [Economia i organització d'empreses]
(CA) garantia de valor nou f
(ES) garantía de valor nuevo
(EN) guaranteed value as new
(FR) gaspillage [Economia i organització d'empreses]
(CA) malbaratament m
(ES) desperdicio
(EN) waste
(FR) gaz [Enginyeria mecànica]
(CA) gas m
(ES) gas
(EN) gas
(FR) gaz parfait [Enginyeria aeronàutica:Meteorologia]
(CA) gas ideal m; gas perfecte
(ES) gas ideal m; gas perfecto
(EN) ideal gas; perfect gas
Gas en què el producte de la pressió pel volum és proporcional a la temperatura absoluta a causa de l’absència de forces intermoleculars.
(FR) gazéification [Energies]
(CA) gasificació f
(ES) gasificación
(EN) gasification
Fenomen que consisteix en el pas d'una substància de l'estat sòlid o de líquid a l'estat de gas.
(FR) gazéification héliothermique [Energies]
(CA) gasificació heliotèrmica f
(ES) gasificación heliotérmica
(EN) solar-thermal gasification
Gasificació d'un compost orgànic provocada en reaccionar amb un gas escalfat a temperatures elevades per mitjà de l'energia solar concentrada en una central heliotèrmica.
(FR) gel [Ciències de la Terra]
sin. gelée
(CA) gelada; glaçada f
(ES) helada
(EN) freezing; frost
Disminució de la temperatura de l'aire fins a un valor igual o inferior a 0°C.
(FR) gel [Enginyeria aeronàutica:Meteorologia]
sin. glace
(CA) gel m; glaç
(ES) hielo m
(EN) ice
Aigua en estat sòlid.
(FR) gelée [Ciències de la Terra]
sin. gel
(CA) gelada; glaçada f
(ES) helada
(EN) freezing; frost
Disminució de la temperatura de l'aire fins a un valor igual o inferior a 0°C.
(FR) gelée blanche [Ciències de la Terra]
sin. givre
(CA) gebre m
(ES) cencellada blanca; escarcha
(EN) hoar frost; rime
Cristalls de glaç que provenen de la sublimació del vapor d'aigua, i gotes d'aigua subfoses que es congelen i es dipositen sobre els objectes amb què entren en contacte, quan aquests tenen una temperatura per sota els 0°C.
(FR) gelée blanche [Enginyeria aeronàutica:Meteorologia]
sin. givre
(CA) gebre m
(ES) cencellada blanca f; escarcha
(EN) frost; hoarfrost; white frost
Cristalls de glaç que provenen de la sublimació de vapor d'aigua atmosfèric quan aquest entra en contacte amb una superfície amb temperatura inferior als 0ºC.