Llistat alfabètic

S'han trobat 1059 resultats.

(EN) H [Ciències de la Terra]
(CA) A; anticicló m
(ES) A; anticiclón
(FR) A
Zona de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més alta que en les zones del seu voltant que estan al mateix nivell.
(EN) h
sin. Plank's constant
(CA) constant de Planck; h
(ES) constante de Plank; h
(EN) H channel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) canal de tipus H m
(ES) canal de tipo H
(EN) H layer [Ciències de la Terra]
(CA) capa H f
(ES) capa H
(FR) couche H
(EN) H parameters [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) paràmetres H m pl
(ES) parámetros H
(EN) H-plane tee [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) T de pla H f
(ES) T de plano H
(EN) H.261 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) H.261 f
(ES) H.261
(EN) H.262 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) H.262 f
(ES) H.262
(EN) H.263 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) H.263 f
(ES) H.263
(EN) H.264 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) H.264 f
(ES) H.264
(EN) H.320 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) H.320 m
(ES) H.320
(EN) H.323 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) H.323 m
(ES) H.323
(EN) habitat [Ciències de la Terra]
(CA) hàbitat m
(ES) hábitat
(FR) habitat
Conjunt de condicions ambientals en què es desenvoluà la vida d'un ésser viu.
(EN) hacker [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) furoner -a m i f
(ES) experto informático; intruso
(EN) hacker [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. computer hacker
(CA) intrús -usa m i f
(ES) adicto -ta; intruso -sa informático -ca
(EN) hacking [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pirateria m
(ES) pirateo
(EN) hackle [Enginyeria tèxtil]
(CA) rastell m
(ES) rastrillo
(FR) peigne
(DE) Hechel
Post de fusta proveïda de puntes metàl·liques que s'utilitza per pentinar a mà certes fibres.
(EN) hackling [Enginyeria tèxtil]
(CA) rastellatge m
(ES) rastrillado
(FR) peignage
(DE) Hecheln
Operació de netejar el cànem i el lli amb el rastell.
(EN) Hadamard transform [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) transformada de Hadamard f
(ES) transformada de Hadamard
(EN) Hadley cell [Ciències de la Terra]
(CA) cèl·lula de Hadley f
(ES) célula de Hadley
(FR) cellule de Hadley
Cèl·lula de convecció formada en desviar-se els corrents originats per l'escalfament fort de l'aire a les regions equatorials, i que, a causa de la rotació de la Terra, té lloc en un pla vertical orientat de NE a SO.