Llistat alfabètic

S'han trobat 296 resultats.

(FR) habilitation [Economia i organització d'empreses]
(CA) habilitació f
(ES) habilitación
(EN) power of attorney
(FR) habitat [Ciències de la Terra]
(CA) hàbitat m
(ES) hábitat
(EN) habitat
Conjunt de condicions ambientals en què es desenvoluà la vida d'un ésser viu.
(FR) habitudes d'achat et de consommation [Economia i organització d'empreses]
(CA) hàbits de compra i consum m pl
(ES) hábitos de compra y consumo
(EN) consumer buying habits
(FR) hadron [Física]
(CA) hadró n m
(ES) hadrón
(EN) hadron
(FR) hadronique [Física]
(CA) hadrònic -a adj
(ES) hadrónico
(EN) hadronic
(FR) hal- [Ciències de la Terra]
(CA) hal- pref
(ES) hal-
(EN) hal-
(FR) hle [Ciències de la Terra]
sin. chaleur suffocante
(CA) xafogor f
(ES) bochorno
(EN) sultriness
Calor sufocant que és pròpia d'un ambient calent, humit i encalmat.
(FR) halite [Ciències de la Terra]
(CA) halita f
(ES) halita
(EN) halite
Sal comuna.
(FR) halloysite [Ciències de la Terra]
(CA) hal·loysita f
(ES) halloysita
(EN) halloysite
Mineral que pertany a la subclasse dels fil·losilicats, que és un constituent important d'algunes argiles i que es troba sovint en els jaciments de bauxita.
(FR) halo [Ciències de la Terra]
(CA) halo m
(ES) halo
(EN) halo
Banda, arc o anell que envolta alguns cossos celests a causa de la refracció o la reflexió de la llum en cristalls de glaç en suspensió a l'atmosfera.
(FR) halo [Física]
(CA) halo n m
(ES) halo
(EN) halo
(FR) halo galactique [Física]
(CA) halo galàctic n m
(ES) halo galáctico
(EN) galactic halo
(FR) halophile [Ciències de la Terra]
(CA) halòfil -a adj
(ES) halófilo
(EN) halophilic
Dit de l'organisme que és propi de medis salins.
(FR) hamiltonien [Matemàtiques i estadística]
(CA) hamiltonià -ana adj
(ES) hamiltoniano
(EN) Hamiltonian
(FR) hamiltonien [Física]
sin. fonction de Hamilton
(CA) funció de Hamilton; hamiltonià n m
(ES) función de Hamilton; hamiltoniano
(EN) Hamilton function; Hamiltonian
(FR) hamiltonien [Matemàtiques i estadística]
(CA) hamiltonià -ana m
(ES) hamiltoniano
(EN) Hamiltonian
(FR) hangar [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
(CA) hangar m
(ES) hangar
(EN) hangar
(FR) hapl- [Ciències de la Terra]
(CA) hapl- pref
(ES) hapl-
(EN) hapl-
(FR) haplique [Ciències de la Terra]
(CA) hàplic -a adj
(ES) háplico
(EN) haplic
(FR) haplo- [Ciències de la Terra]
(CA) haplo- pref
(ES) haplo-
(EN) haplo-
Forma prefixada que significa "simple.