Llistat alfabètic

S'han trobat 296 resultats.

(FR) hypothèse de Wegener [Física]
sin. théorie de Wegener
(CA) hipòtesi de Wegener; teoria de Wegener n f
(ES) hipótesis de Wegener; teoría de Wegener
(EN) Wegener's hypothesis; Wegener's theory
(FR) hypothèse du continu [Matemàtiques i estadística]
(CA) hipòtesi del continu f
(ES) hipótesis del continuo
(EN) continuum hypothesis
(FR) hypothèse du cycle de vie [Economia i organització d'empreses]
(CA) hipòtesi del cicle de vida f
(ES) hipótesis del ciclo de vida
(EN) life-cycle theory
(FR) hypothèse du revenu permanent [Economia i organització d'empreses]
(CA) hipòtesi de la renda permanent f
(ES) hipótesis de la renta permanente
(EN) permanent income hypothesis
(FR) hypothèse statistique [Matemàtiques i estadística]
(CA) hipòtesi estadística f
(ES) hipótesis estadística
(EN) statistical hypothesis
(FR) hypotrochoïde [Matemàtiques i estadística]
(CA) hipotrocoide f
(ES) hipotrocoide
(EN) hypotrochoid
(FR) hypoxémie [Enginyeria aeronàutica:Medicina]
sin. hypoxie
(CA) hipòxia
(ES) hipoxia
(EN) hypoxaemia; hypoxemia; hypoxia
Disminució d'oxigen respirable en les cèl·lules o els teixits de l'organisme, a conseqüència d'una menor pressió parcial d'oxigen existent en l'atmosfera a mesura que augmenta l'altitud. (Font: http://www.termcat.cat/cercaterm)
(FR) hypoxie [Enginyeria aeronàutica:Medicina]
sin. hypoxémie
(CA) hipòxia
(ES) hipoxia
(EN) hypoxaemia; hypoxemia; hypoxia
Disminució d'oxigen respirable en les cèl·lules o els teixits de l'organisme, a conseqüència d'una menor pressió parcial d'oxigen existent en l'atmosfera a mesura que augmenta l'altitud. (Font: http://www.termcat.cat/cercaterm)
(FR) hypsomètre [Ciències de la Terra]
(CA) hipsòmetre m
(ES) hipsómetro
(EN) hypsometer
Baròmetre que mesura les altures a partir de la temperatura a què bullen l'aigua o altres líquids a causa de la pressió atmosfèrica.
(FR) hypsométrie f [Geomàtica]
(CA) hipsometria f
(ES) hipsometría f
(EN) hypsometry
(IT) ipsometria
Determinació de l'altitud d'un lloc no immergit i, per extensió, representació cartogràfica del relleu.
(FR) hystérésis [Ciències de la Terra]
(CA) histèresi f
(ES) histéresis
(EN) hysteresis
(FR) hystérésis [Física]
(CA) histèresi n f
(ES) histéresis
(EN) hysteresis
(FR) hystérésis diélectrique [Física]
(CA) histèresi dielèctrica n f
(ES) histéresis dieléctrica
(EN) dielectric hysteresis
(FR) hystérésis élastique [Física]
(CA) histèresi elàstica n f
(ES) histéresis elástica
(EN) elastic hysteresis
(FR) hystérésis magnétique [Física]
(CA) histèresi magnètica n f
(ES) histéresis magnética
(EN) magnetic hysteresis
(FR) Hz [Energies]
sin. hertz
(CA) hertz m; Hz
(ES) hertz; Hz
(EN) hertz; Hz
Unitat de freqüència que equival a un cicle per segon.