Llistat alfabètic

S'han trobat 296 resultats.

(FR) hectorita [Ciències de la Terra]
(CA) hectorita f
(ES) hectorita
(EN) hectorite
(FR) héli-station [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. hélistation
(CA) heliestació f
(ES) heliestación
(EN) helistation; helistop
(FR) hélice [Matemàtiques i estadística]
(CA) hèlice f; hèlix
(ES) hélice
(EN) helix
(FR) hélicité [Física]
(CA) helicitat n f
(ES) helicidad
(EN) helicity
$h$
(FR) hélicoïde [Matemàtiques i estadística]
sin. surface hélicoïdale
(CA) helicoide m; superfície helicoidal
(ES) helicoide; superficie helicoidal
(EN) helicoid; helicoidal surface
(FR) héliographe [Energies]
(CA) heliògraf m
(ES) heliógrafo
(EN) heliograph; sunshine recorder
Aparell que mesura el temps d'insolació per mitjà d'un sistema en què la radiació concentrada per unes lents esfèriques crema la superfície d'un paper enregistrador, la longitud de la part cremada del qual és calibrada en hores.
(FR) héliographe [Ciències de la Terra]
(CA) heliògraf m
(ES) heliofanógrafo; heliógrafo
(EN) heliograph; sunshine recorder
Instrument meteorològic que enregistra la insolació.
(FR) héliographe [Física]
(CA) heliògraf n m
(ES) heliógrafo
(EN) heliograph; sunshine recorder
(FR) héliographe [Física]
(CA) heliògraf n m
(ES) heliógrafo
(EN) heliograph
(FR) héliostat [Energies]
(CA) heliòstat m
(ES) helióstato
(EN) heliostat
Aparell constituït per un dispositiu reflectant, generalment un mirall, que compta amb un sistema de seguiment solar, i que serveix per enfocar la radiació solar que hi incideix cap al receptor.
(FR) héliotechnique [Energies]
sin. technologie solaire
(CA) heliotècnia f
(ES) heliotecnia
(EN) heliotechnology; solar technology
Tècnica que té com a objecte l'estudi i l'explotació de totes les possibilitats que ofereix l'energia solar.
(FR) heliothermie [Energies]
sin. héliothermique
(CA) heliotèrmia f
(ES) heliotermia
(EN) heliothermics; heliothermy
Obtenció i aprofitament de l'energia tèrmica solar.
(FR) héliothermique [Energies]
sin. heliothermie
(CA) heliotèrmia f
(ES) heliotermia
(EN) heliothermics; heliothermy
Obtenció i aprofitament de l'energia tèrmica solar.
(FR) héliport [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
(CA) heliport m
(ES) helipuerto
(EN) heliport
(FR) hélistation [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. héli-station
(CA) heliestació f
(ES) heliestación
(EN) helistation; helistop
(FR) hém- [Ciències de la Terra]
(CA) hem- pref
(ES) hem-
(EN) hem-
(FR) hématite [Ciències de la Terra]
(CA) hematites f
(ES) hematites
(EN) hematite
Ã’xid fèrric, que cristal·litza en el sistema romboèdric, que sovint té aspecte terrós i es troba barrejat amb argiles i altres impureses.
(FR) hémianopie [Ciències de la visió]
sin. hémianopsie
(CA) hemianopia f; hemianòpsia
(ES) hemianopía; hemianopsia
(EN) hemianopia; hemianopsia
(FR) hémianopsie [Ciències de la visió]
sin. hémianopie
(CA) hemianopia f; hemianòpsia
(ES) hemianopía; hemianopsia
(EN) hemianopia; hemianopsia
(FR) hemicylindre [Matemàtiques i estadística]
sin. demi-cylindre
(CA) hemicilindre; semicilindre m
(ES) semicilindro
(EN) hemicylinder; semicylinder