Llistat alfabètic

S'han trobat 296 resultats.

(FR) hemique [Ciències de la Terra]
(CA) hèmic -a adj
(ES) hémico
(EN) hemic
(FR) hémisphère [Matemàtiques i estadística]
sin. demi-sphère
(CA) hemisferi m; semiesfera
(ES) hemisferio
(EN) hemisphere
(FR) hémisphérique [Matemàtiques i estadística]
(CA) hemisfèric -a adj
(ES) hemisférico
(EN) hemispheric
(FR) hémisphéroïde [Matemàtiques i estadística]
(CA) hemisferoide f
(ES) semiesferoide
(EN) hemispheroid
(FR) Hemist [Ciències de la Terra]
(CA) Hemist m
(ES) Hemist
(EN) Hemist
(FR) hendécagonal [Matemàtiques i estadística]
(CA) hendecagonal adj
(ES) endecagonal
(EN) hendecagonal
(FR) hendécagone [Matemàtiques i estadística]
(CA) hendecàgon m; undecàgon
(ES) endecágono; undecágono
(EN) hendecagon; undecagon
(FR) henry [Física]
(CA) henry n m
(ES) henrio; henry
(EN) henry
H
(FR) heptadécagone [Matemàtiques i estadística]
(CA) heptadecàgon m
(ES) heptadecágono
(EN) heptadecagon
(FR) heptaèdre [Matemàtiques i estadística]
(CA) heptaedre m
(ES) heptaedro
(EN) heptahedron
(FR) heptaédrique [Matemàtiques i estadística]
(CA) heptaèdric -a adj
(ES) heptaédrico
(EN) heptahedral
(FR) heptagonal [Matemàtiques i estadística]
(CA) heptagonal adj
(ES) heptagonal
(EN) heptagonal
(FR) heptagone [Matemàtiques i estadística]
(CA) heptàgon m
(ES) heptágono
(EN) heptagon
(FR) heptaparalléloèdre [Matemàtiques i estadística]
(CA) heptaparal·leloedre m
(ES) heptaparaleloedro
(EN) heptaparellelhedron
(FR) herpolhodie [Física]
(CA) herpolhòdia n f
(ES) herpolhodia
(EN) herpolhode
(FR) hertz [Energies]
sin. Hz
(CA) hertz m; Hz
(ES) hertz; Hz
(EN) hertz; Hz
Unitat de freqüència que equival a un cicle per segon.
(FR) hertz [Física]
(CA) hertz n m
(ES) hercio; hertz
(EN) hertz
Hz
(FR) hessian [Matemàtiques i estadística]
sin. hessien
(CA) hessià -ana adj
(ES) hessiano
(EN) Hessian
(FR) hessien [Matemàtiques i estadística]
sin. hessian
(CA) hessià -ana adj
(ES) hessiano
(EN) Hessian
(FR) hétérocédasticité [Economia i organització d'empreses]
(CA) heterocedasticitat f
(ES) heterocedasticidad
(EN) heterocedasticity