Llistat alfabètic

S'han trobat 296 resultats.

(FR) hétérocédasticité conditionnelle autorégressive [Economia i organització d'empreses]
(CA) ARCH [sigla]; heterocedasticitat condicional autoregressiva f
(ES) heterocedasticidad condicional autoregresiva
(EN) ARCH [sigla]; autoregressive conditional heterocedasticity
(FR) hétérofibre [Enginyeria tèxtil]
(CA) heterofibra f
(ES) heterofibra
(EN) heterofibre
(DE) Heterofaser
Fibra que té una estructura que varia considerablement al llarg de la seva longitud.
(FR) hétérojonction [Energies]
(CA) heterojunció f
(ES) heterounión
(EN) heterojunction
Junció de dos semiconductors diferents o d'un semiconductor i un metall.
(FR) hétérosphère [Ciències de la Terra]
(CA) heterosfera f
(ES) heterosfera
(EN) heterosphere
Capa esfèrica de l'atmosfera, per sobre dels 80 km d'altitud, en la qual la composició de l'aire varia de forma significativa com a resultat de la fotodissociació d'alguns dels seus components.
(FR) hétérotrophe [Ciències de la Terra]
(CA) heteròtrof -a adj
(ES) heterótrofo
(EN) heterotrophic
Dit de l'organisme que, per subvenir a les seves necessitats biològiques, només incorpora del medi productes orgànics.
(FR) heure [Física]
(CA) hora n f
(ES) hora
(EN) hour
h
(FR) heure d'angle [Física]
(CA) hora angular n f
(ES) hora angular
(EN) hour of angle
(FR) heure solaire crête [Energies]
(CA) hora solar de pic f
(ES) hora solar de pico
(EN) peak solar hour
Temps necessari perquè una superfície rebi una irradiació solar equivalent a 1000 Wh/m².
(FR) heure standard [Economia i organització d'empreses]
(CA) hora estàndard f
(ES) hora estándar
(EN) standard hour
(FR) heure synoptique [Ciències de la Terra]
(CA) hora sinòptica f
(ES) hora sinóptica
(EN) synoptic hour
Hora expressada en temps universal a què, per acord internacional, es fan les observacions meteorològiques simultàniament arreu de la Terra.
(FR) hexacaidécadeltaèdre [Matemàtiques i estadística]
(CA) hexacaidecadeltaedre m
(ES) hexacaidecadeltaedro
(EN) hexacaidecadeltahedron
(FR) hexacosiédroïde [Matemàtiques i estadística]
(CA) hexacosiedroide m
(ES) hexacosiedroide
(FR) hexadecaédroïde [Matemàtiques i estadística]
(CA) hexadecaedroide m
(ES) hexadecaedroide
(EN) hexadecahedroid
(FR) hexadécimal [Matemàtiques i estadística]
(CA) hexadecimal adj
(ES) hexadecimal
(EN) hexadecimal
(FR) hexaèdre [Matemàtiques i estadística]
(CA) hexaedre m; hexàedre
(ES) hexaedro
(EN) hexahedron
(FR) hexaèdre tetrakis [Matemàtiques i estadística]
(CA) hexaedre tetrakis m
(ES) exaedro tetrakis
(EN) tetrakishexahedron
(FR) hexagonal [Matemàtiques i estadística]
(CA) hexagonal adj
(ES) hexagonal
(EN) hexagonal
(FR) hexagone [Matemàtiques i estadística]
(CA) hexàgon m
(ES) hexágono
(EN) hexagon
(FR) hexagramme [Matemàtiques i estadística]
sin. étoile de David
(CA) estrella de David f; hexagrama
(ES) estrella de David; hexagrama
(EN) David's star; hexagram
(FR) hexagramme mystique [Matemàtiques i estadística]
(CA) hexagrama místic m; hexàgon de Pascal
(ES) hexagrama místico
(EN) mystic hexagram