Llistat alfabètic

S'han trobat 296 resultats.

(FR) hexamino [Matemàtiques i estadística]
(CA) hexamino m
(ES) hexamino
(EN) hexaminus
(FR) hiérarchie [Economia i organització d'empreses]
(CA) jerarquia f
(ES) jerarquía
(EN) hierarchy; ranking
(FR) hiérarchie des besoins [Economia i organització d'empreses]
(CA) jerarquia de necessitats; piràmide de Maslow f
(ES) jerarquía de necesidades; pirámide de Maslow
(EN) hierarchy of needs; Maslow's hierarchy of needs
(FR) hiérarchie des centres [Economia i organització d'empreses]
(CA) jerarquia de centres f
(ES) jerarquía de centros
(EN) centres hierarchy
(FR) hiérarchie des zones centrales [Economia i organització d'empreses]
(CA) jerarquia dels llocs centrals f
(ES) jerarquía de los lugares centrales
(EN) hierarchy of city centres
(FR) hiérarchie urbaine [Economia i organització d'empreses]
(CA) jerarquia urbana f
(ES) jerarquía urbana
(EN) town hierarchy
(FR) hilbertien [Matemàtiques i estadística]
(CA) hilbertià -ana adj
(ES) hilbertiano
(EN) Hilbertian
(FR) hipersonique [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) hipersònic / hipersònica adj
(ES) hipersónico / hipersónica
(EN) hypersonic
(FR) hippopède [Matemàtiques i estadística]
sin. fer à cheval
(CA) grilló de cavall m
(ES) herradura de caballo
(EN) hippopede; horse fetter
(FR) histogramme [Economia i organització d'empreses]
(CA) histograma m
(ES) histograma
(EN) block diagram; histogram
(FR) histogramme [Matemàtiques i estadística]
(CA) histograma m
(ES) histograma
(EN) histogram
(FR) historicisme [Economia i organització d'empreses]
(CA) escola historicista f; historicisme
(ES) escuela historicista; historicismo
(FR) historiogramme [Matemàtiques i estadística]
(CA) historiograma m
(ES) historiograma
(EN) histogram
(FR) histosol [Ciències de la Terra]
(CA) Histosol m
(ES) Histosol
(EN) Histosol
(FR) hodochrone [Física]
sin. dromochrone; dromochronique
(CA) dromocrònica n f
(ES) dromocrónica
(EN) traveltime curve
(FR) hodographe [Física]
(CA) hodògrafa n f
(ES) hodógrafa
(EN) hodograph
(FR) hodographe [Matemàtiques i estadística]
(CA) hodògrafa f
(ES) hodógrafa
(EN) hodograph
(FR) hologramme [Física]
(CA) holograma n m
(ES) holograma
(EN) hologram
(FR) holographie [Física]
(CA) holografia n f
(ES) holografía
(EN) holography
(FR) holomorphie [Matemàtiques i estadística]
(CA) holomorfia f
(ES) holomorfía
(EN) holomorphic