Llistat alfabètic

S'han trobat 296 resultats.

(FR) homothétique [Matemàtiques i estadística]
(CA) homotètic -a adj
(ES) homotético
(EN) homothetic
(FR) homotope [Matemàtiques i estadística]
(CA) homotòpic -a adj
(ES) homotópico
(EN) homotopic
(FR) homotopie [Matemàtiques i estadística]
(CA) homotopia f
(ES) homotopía
(EN) homotopy
(FR) hôpital [Economia i organització d'empreses]
(CA) hospital m
(ES) hospital
(EN) hospital
(FR) hôpital référence [Economia i organització d'empreses]
(CA) hospital de referència m
(ES) hospital de referencia
(EN) reference hospital
(FR) horaire [Matemàtiques i estadística]
(CA) horari -ària adj
(ES) horario
(EN) clockwise
(FR) horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó m
(ES) horizonte
(EN) horizon
Estrat del sòl de textura, de estructura i composició homogènies i característiques, diferenciat en el curs de la pedogènesi.
(FR) horizon A [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó A m
(ES) horizonte A
(EN) A horizon
(FR) horizon agrique [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó àgric m
(ES) horizonte ágrico
(EN) agric horizon
(FR) horizon albique [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó àlbic m
(ES) horizonte álbico
(EN) albic horizon
(FR) horizon argileux compact [Ciències de la Terra]
sin. pan argileux
(CA) capa endurida d'argila f
(ES) capa endurecida de arcilla
(EN) claypan
(FR) horizon argilique [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó argílic m
(ES) horizonte argílico
(EN) argillic horizon
(FR) horizon astronomique [Física]
sin. horizon mathématique
(CA) horitzó astronòmic n m; horitzó matemàtic; horitzó veritable
(ES) horizonte astronómico; horizonte matemático; horizonte verdadero
(EN) astronomical horizon; mathematical horizon; true horizon
(FR) horizon B [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó B m
(ES) horizonte B
(EN) B horizon
(FR) horizon C [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó C m
(ES) horizonte C
(EN) C horizon
(FR) horizon calcique [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó càlcic m
(ES) horizonte cálcico
(EN) calcic horizon
(FR) horizon cambique [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó càmbic m
(ES) horizonte cámbico
(EN) cambic horizon
(FR) horizon de transition [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó de transició m
(ES) horizonte de transición
(EN) transitional horizon
(FR) horizon des événements [Física]
(CA) horitzó dels esdeveniments n m
(ES) horizonte de sucesos
(EN) event horizon
(FR) horizon diagnostique [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó de diagnòstic m
(ES) horizonte diagnóstico
(EN) diagnostic horizon