Llistat alfabètic

S'han trobat 1278 resultats.

(CA) imperialisme m [Economia i organització d'empreses]
(ES) imperialismo
(EN) imperialism
(FR) impérialisme
(CA) impermeabilitat [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impermeabilidad
(EN) impermeability
(CA) impermeabilització f [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) impermeabilización
(CA) impermeabilitzant adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impermeabilizante
Que confereix impermeabilitat a un material.
(CA) impermeable adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impermeable
Que no permet el pas de l'aire o de l'aigua a través seu. "Impermeable a l'aire, impermeable a l'aigua."
(CA) implant [Termes de recerca UPC]
(CA) implantació estratègica f [Economia i organització d'empreses]
(ES) implantación estratégica
(EN) strategic implementation
(FR) implantation stratégique
(CA) implantació iònica f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) implantación iónica
(EN) ion implantation
Procediment tecnològic utilitzat per a dopar un semiconductor que consisteix a bombardejar l'oblia semiconductora amb els àtoms ionitzats de la impuresa, accelerats per un camp elèctric, de manera que penetrin a l'interior.
(CA) implantació social [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) apropiación social
(EN) enactment
(FR) appropriation sociale
(CA) implementació f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) implementación
(EN) implementation
(CA) implementació de projectes f [Economia i organització d'empreses]
(ES) implementación de proyectos
(EN) project implementation
(FR) implémentation de projets
(CA) implicació f [Matemàtiques i estadística]
(ES) implicación
(EN) implication
(FR) implication
(CA) implicacions socials f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) implicaciones sociales
(EN) social implication
(FR) implications sociales
(CA) implícit -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) implícito
(EN) implicit
(FR) implicite
(CA) importació paral·lela f [Economia i organització d'empreses]
(ES) importación paralela
(EN) parallel imports
(FR) importation parallèle
(CA) importacions f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) importaciones
(EN) imports
(FR) importations
(CA) importador net m [Economia i organització d'empreses]
(ES) importador neto
(EN) net importer
(FR) importateur net
(CA) importar v tr [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) importar
(EN) import, to
(CA) imposició òptima f [Economia i organització d'empreses]
(ES) imposición óptima
(EN) optimum taxation
(FR) imposition optimale
(CA) impost m [Economia i organització d'empreses]
sin. tribut
(ES) tributo
(EN) tax
(FR) taxe