Llistat alfabètic

S'han trobat 1278 resultats.

(CA) impost ambiental m [Economia i organització d'empreses]
sin. impost ecològic
(ES) impuesto ambiental; impuesto ecológico
(EN) environmental tax
(FR) impôt écologique
(CA) impost cedit m [Economia i organització d'empreses]
sin. tribut cedit
(ES) impuesto cedido; tributo cedido
(EN) tax transfers
(FR) impôt reversé
(CA) impost corrector m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto corrector
(EN) corrector tax
(FR) impôt correcteur
(CA) impost d'activitats econòmiques m [Economia i organització d'empreses]
sin. IAE [sigla]
(ES) IAE [sigla]; impuesto de actividades económicas
(EN) business tax
(FR) impôt sur les activités économiques
(CA) impost de societat m [Economia i organització d'empreses]
sin. impost sobre la renda de societats
(ES) impuesto de sociedades; impuesto sobre la renda de sociedades
(EN) corporation tax
(FR) impôt sur les sociétés
(CA) impost directe m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto directo
(EN) direct tax
(FR) impôt direct
(CA) impost ecològic [Economia i organització d'empreses]
sin. impost ambiental m
(ES) impuesto ambiental; impuesto ecológico
(EN) environmental tax
(FR) impôt écologique
(CA) impost eficient m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto eficiente
(EN) efficient tax
(FR) impôt efficace
(CA) impost especial m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto especial
(EN) special tax
(FR) impòt spécial
(CA) impost indirecte m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto indirecto
(EN) indirect tax
(FR) impôt indirect
(CA) impost pigouvià m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto pigouviano
(EN) Pigovian tax
(FR) impôt pigouvien
(CA) impost propi m [Economia i organització d'empreses]
sin. tribut propi
(ES) impuesto propio; tributo propio
(EN) autonomous community tax
(FR) impôt relevant des Communautés autonomes
(CA) impost sobre béns immobles m [Economia i organització d'empreses]
sin. IBI [sigla]
(ES) impuesto sobre bienes inmuebles
(EN) real estate tax
(FR) taxe foncière sur le bti
(CA) impost sobre construccions, instal·lacions i obres m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
(EN) public works tax
(FR) impôt sur les constructions, installations et travaux
(CA) impost sobre el CO2 [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. impost sobre el diòxid de carboni
(EN) carbon dioxide emissions tax; carbon dioxide tax; carbon tax; tax on carbon; tax on carbon dioxide; tax on carbon dioxide emissions; tax on carbon emissions
(CA) impost sobre el diòxid de carboni [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. impost sobre el CO2
(EN) carbon dioxide emissions tax; carbon dioxide tax; carbon tax; tax on carbon; tax on carbon dioxide; tax on carbon dioxide emissions; tax on carbon emissions
(CA) impost sobre el patrimoni m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto sobre el patrimonio
(EN) capital tax
(FR) impôt sur la fortune
(CA) impost sobre el valor afegit m [Economia i organització d'empreses]
sin. IVA [sigla]
(ES) impuesto sobre el valor añadido; IVA [sigla]
(EN) value added tax; VAT [sigla]
(FR) taxe sur la valeur ajoutée
(CA) impost sobre el volum de vendes m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto sobre el volumen de ventas
(EN) sales tax
(FR) impît sur le chiffre d'affaires
(CA) impost sobre els gasos d'efecte d'hivernacle [Desenvolupament humà i sostenible]
(EN) GHG tax; greenhouse gas tax