Llistat alfabètic

S'han trobat 1280 resultats.

(CA) impost sobre l'herència m [Economia i organització d'empreses]
sin. impost sobre successions i donacions
(ES) impuesto sobre sucesiones y donaciones
(EN) death duties; inheritance tax
(FR) impôt sur les successions
(CA) impost sobre l'increment del valor dels terrenys m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
(EN) land-value tax
(FR) impôt sur la plus-value de la propiété non btie
(CA) impost sobre la renda de les persones físiques [Economia i organització d'empreses]
sin. impost sobre la renda personal m; IRPF [sigla]
(ES) impuesto sobre la renta de las personas físicas; impuesto sobre la renta personal; IRPF [sigla]
(EN) income tax
(FR) impôt sur le revenu
(CA) impost sobre la renda de societats [Economia i organització d'empreses]
sin. impost de societat m
(ES) impuesto de sociedades; impuesto sobre la renda de sociedades
(EN) corporation tax
(FR) impôt sur les sociétés
(CA) impost sobre la renda personal m [Economia i organització d'empreses]
sin. impost sobre la renda de les persones físiques; IRPF [sigla]
(ES) impuesto sobre la renta de las personas físicas; impuesto sobre la renta personal; IRPF [sigla]
(EN) income tax
(FR) impôt sur le revenu
(CA) impost sobre la riquesa m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto sobre la riqueza
(EN) wealth tax
(FR) impôt sur la richesse
(CA) impost sobre successions i donacions [Economia i organització d'empreses]
sin. impost sobre l'herència m
(ES) impuesto sobre sucesiones y donaciones
(EN) death duties; inheritance tax
(FR) impôt sur les successions
(CA) impost sobre transmissions patrimonials m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto sobre transmisiones patrimoniales
(EN) capital transfer tax
(FR) droits de mutation
(CA) impost sobre vehicles de tracció mecànica m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
(EN) vehicle tax
(FR) taxe différentielle sur les véhicules à moteur
(CA) impost únic m [Economia i organització d'empreses]
(ES) impuesto único
(EN) single tax
(FR) impòt unique
(CA) imposta f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) imposta
(EN) impost
(CA) impotència de tracció f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impotencia de tracción
(EN) powerlessness
(CA) impregnació f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impregnación
Introducció entre les partícules d'un material de partícules d'una substància, generalment líquida, per tal de fer-lo més resistent a la humitat, als insectes, als fongs, etc.
(CA) impregnació hidròfuga f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impregnación hidrófuga
Impregnació que serveix per reduir l'absorció d'aigua de la superfície d'un material.
(CA) impregnació segelladora f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impregnación selladora
Impregnació que serveix per millorar les condicions de col·locació d'un recobriment sobre un suport porós.
(CA) impressió 3D [Termes de recerca UPC]
(CA) impressió 4D [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. impressió en 4D
(ES) impresión 4D; impresión en 4D
(EN) 4D printing
(CA) impressió en 3D [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. fabricació additiva; fabricació per capes; impressió tridimensional
(ES) fabricación aditiva; fabricación por capas; impresión 3D; impresión tridimensional
(EN) 3D printing; additive layer manufacturing; additive manufacturing; three-dimensional printing
(CA) impressió en 3D [Enginyeria d'automoció]
sin. fabricació additiva; fabricació per capes; impressió tridimensional
(ES) fabricación aditiva; fabricación por capas; impresión 3D; impresión tridimensional
(EN) 3D printing; additive layer manufacturing; additive manufacturing; three-dimensional printing
(CA) impressió en 4D [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. impressió 4D
(ES) impresión 4D; impresión en 4D
(EN) 4D printing