Llistat alfabètic

S'han trobat 1278 resultats.

(CA) impressora f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impresora
(EN) printer
(CA) impropi -òpia adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) impropio
(EN) improper
(FR) impropre
(CA) impuls m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impulso
(EN) impulse; pulse
(CA) impuls n m [Física]
sin. impuls mecànic
(ES) impulso; impulso mecánico
(EN) impulse
(FR) impulsion
(CA) impuls angular n m [Física]
(ES) impulso angular
(EN) angular impulse
(FR) impulsion angulaire
(CA) impuls conformador m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impulso conformador
(EN) shaping pulse
(CA) impuls cosinus realçat m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impulso coseno realzado m
(EN) raised cosine pulse
(CA) impuls de Dirac [Matemàtiques i estadística]
sin. delta de Dirac f
(ES) función de Dirac; impulso de Dirac
(CA) impuls de resposta en fase m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impulso de respuesta en fase m
(EN) phase response pulse
(CA) impuls de resposta en freqüència m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impulso de respuesta en frecuencia
(EN) frequency response pulse
(CA) impuls duobinari m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impulso duobinario
(EN) duobinary pulse
(CA) impuls específic n m [Física]
(ES) impulso específico
(EN) specific impulse
(FR) impulsion spécifique
(CA) impuls gaussià m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impulso gaussiano m
(EN) Gaussian pulse
(CA) impuls màxim m [Enginyeria industrial]
(ES) empuje máximo
(EN) maximum thrust
(FR) poussée maximale
Força màxima de direcció qualsevol, a exclusió dels efectes inercials, que es pot aplicar de manera contínua a la interfície mecànica del puny sense que es produeixi una deterioració permanent de l'estructura mecànica.
Nota: Si l'impuls màxim depèn de l'orientació de la interfície mecànica del puny, és convenient indicar aquesta orientació.
(CA) impuls mecànic [Física]
sin. impuls n m
(ES) impulso; impulso mecánico
(EN) impulse
(FR) impulsion
(CA) impuls nerviós m [Ciències de la visió]
(ES) impulso nervioso
(EN) nervous impulse
(CA) impuls rectangular m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impulso rectangular m
(EN) rectangular pulse
(CA) impuls triangular m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) impulso triangular
(EN) triangular pulse
(CA) impulsió f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) impulsión
(EN) pump
(CA) impuresa f [Energies]
(ES) impureza
(EN) impurity
(FR) impureté
Element present en un semiconductor, amb una concentració molt més baixa que l'element de base, que té un nombre d'electrons de valència diferent al del semiconductor.