Llistat alfabètic

S'han trobat 1280 resultats.

(CA) incomparable adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) incomparable
(EN) incomparable
(FR) incomparable
(CA) incompatibilitat de materials f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) incompatibilidad de materiales
Situació de dos materials en contacte en què, pel fet d'estar-hi, un d'ells en resulta alterat.
(CA) incompatible adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) incompatible
(EN) incompatible
(FR) incompatible
(CA) incomplet -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) incompleto
(EN) incomplete
(FR) incomplet
(CA) incompletesa f [Matemàtiques i estadística]
(ES) incompletitud; incompletud
(EN) incompleteness
(CA) incompliment encreuat m [Economia i organització d'empreses]
sin. cross-default
(ES) cross-default; incumplimiento cruzado
(EN) cross-default
(FR) défaut croisé
(CA) inconsistència f [Matemàtiques i estadística]
(ES) inconsistencia
(EN) inconsistency
(CA) inconsistent adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) inconsistente
(EN) inconsistent
(CA) incontextual adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) incontextual
(EN) context-free
(FR) incontextuel
(CA) incorrelat -ada adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) incorrelacionado
(EN) uncorrelated
(FR) non corrélé
(CA) incoterm m [Economia i organització d'empreses]
(ES) incoterm
(EN) incoterm
(FR) condition internationale de vente
(CA) increment m [Matemàtiques i estadística]
(ES) incremento
(EN) increment
(FR) accroissement; incrément
(CA) incrementalisme m [Economia i organització d'empreses]
(ES) incrementalismo
(EN) incrementalism
(FR) approche incrémentielle
(CA) incrustació f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) incrustación
Dipòsit prim d'un mineral damunt una superfície.
(CA) incrustació f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) croma key; incrustación
(EN) chroma key
(CA) incrustat -ada adj [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) incrustado; insertado
(EN) embedded
(CA) incubadora d'empreses [Economia i organització d'empreses]
sin. centre de creació d'empreses; viver d'empreses m
(ES) centro de creación de empresas; incubadora de empresas; vivero de empresas
(EN) business incubator
(FR) pépinière d'entreprises
(CA) incus [Ciències de la Terra]
sin. enclusa f
(ES) incus; yunque
(EN) anvil; incus
(FR) enclume; incus
Complement de núvol del gènere cumulonimbus en forma d'enclusa.
(CA) indecisió digital [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. incertesa digital f
(ES) incertidumbre digital
(EN) digital uncertainty
(CA) indefinit -ida adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) indefinido
(EN) indefinite
(FR) indéfini