Llistat alfabètic

S'han trobat 1280 resultats.

(CA) idempotència f [Matemàtiques i estadística]
(ES) idempotencia
(EN) idempotency
(FR) idempotence
(CA) idempotent adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) idempotente
(EN) idempotent
(FR) idempotent
(CA) idèntic -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) idéntico
(EN) identical
(FR) identique
(CA) identificació f [Economia i organització d'empreses]
sin. identificació de la marca
(ES) identificación; identificación de la marca
(EN) brand recognition; recognition
(FR) identification
(CA) identificació cega del canal f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) identificación ciega de canal
(EN) blind channel identification
(CA) identificació de la marca [Economia i organització d'empreses]
sin. identificació f
(ES) identificación; identificación de la marca
(EN) brand recognition; recognition
(FR) identification
(CA) identificació de les necessitats de l'usuari f [Enginyeria industrial]
(ES) identificación de las necesidades del usuario
(EN) identification of user's needs
(DE) Gebrauchsanalyse
(CA) identificació de les necessitats del mercat f [Enginyeria industrial]
(ES) identificación de las necesidades del mercado
(EN) identification of market needs
(DE) Bestimmung des Marktsbedarfs
(CA) identificació de número entrant f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) identificación de llamada; identificación de número entrante
(EN) caller identification; calling line identification
(CA) identificació de sistema f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) identificación de sistema
(EN) system identification
(CA) identificació del canal f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) identificación de canal
(EN) channel identification
(CA) identificador m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) identificador
(EN) identificator; identifier
(FR) identificateur
Referència expressada amb símbols.
(CA) identificador m [Geomàtica]
(ES) identificador m
(EN) identifier
(FR) identifiant m
(IT) identificativo
Atribut que permet distingir les particularitats d'una entitat.
(CA) identificador uniforme de recursos m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. URI [sigla]
(ES) identificador uniforme de recursos; URI [sigla]
(EN) uniform resource identifier; URI [sigla]
(CA) identificar v tr [Matemàtiques i estadística]
(ES) identificar
(EN) identify, to
(FR) identifier
(CA) identitat f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) identidad
(CA) identitat adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) identidad
(EN) identity
(FR) identité
(CA) identitat f [Economia i organització d'empreses]
(ES) identidad
(EN) identity
(FR) identité
(CA) identitat cultural f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) identidad cultural
(CA) identitat de Bézout f [Matemàtiques i estadística]
(ES) identidad de Bézout