Llistat alfabètic

S'han trobat 1280 resultats.

(CA) identitat de Jacobi f [Matemàtiques i estadística]
(ES) identidad de Jacobi
(CA) identitat de polarització f [Matemàtiques i estadística]
(ES) identidad de polarización
(EN) polarization identity
(FR) identité de polarisation
(CA) idioelèctric -a adj [Física]
(ES) idioeléctrico
(EN) idioelectric
(FR) idioélectrique
(CA) IDL m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) IDL
(EN) IDL
(CA) IDS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. sistema de detecció d'intrusions m
(ES) IDS [sigla]; sistema de detección de intrusiones
(EN) IDS [sigla]; intrussion detection system
(CA) IDSL f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) IDSL
(EN) IDSL
(CA) ien m [Economia i organització d'empreses]
(ES) yen
(EN) yen
(FR) yen
(CA) IETF [sigla] m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. Grup de Tasques d'Enginyeria d'Internet
(ES) Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet; IETF [sigla]
(EN) IETF [sigla]; Internet Engineering Task Force
(CA) IGBT [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. transistor bipolar de porta aïllada m
(ES) IGBT [sigla]; transistor bipolar de puerta aislada
(EN) IGBT [sigla]; insulated gate bipolar transistor
(CA) IGFET [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. transistor d'efecte de camp de porta aïllada m
(ES) IGFET [sigla]; transistor de efecto de campo de puerta aislada
(EN) IGFET [sigla]; insulated gate field effect transistor
(CA) IGMP m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) IGMP
(EN) IGMP
(CA) ignició f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ignición
Estat d'allò que es troba en combustió.
(CA) ignífer -a adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ignífero -ra
Que produeix foc.
(CA) ignífug -a adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ignífugo -ga
Dit de la substància o del material que ha adquirit o que té la propietat de suprimir, disminuir o retardar la pròpia combustió.
(CA) ignífug -a adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ignífugo adj
(EN) fire-proof
(CA) ignifugar v tr [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ignifugar
(EN) fire-proof
(CA) ignifugar v tr [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ignifugar
Fer esdevenir ignífug un material.
(CA) IGRF [Física]
sin. camp geomagnètic internacional de referència n m
(ES) campo geomagnético internacional de referencia; IGRF
(EN) IGRF; International Geomagnetic Reference Field
(FR) champ géomagnétique international de référence; IGRF
Conjunt de coeficients i de les derivades temporals corresponents que permeten obtenir un model matemàtic del camp geomagnètic intern, determinats a partir d'observacions realitzades per observatoris magnètics i satèl·lits i actualitzats cada cinc anys.
(CA) igual adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) igual
(EN) equal
(FR) égal
(CA) igualtat f [Matemàtiques i estadística]
(ES) igualdad
(EN) equality
(FR) égalité