Llistat alfabètic

S'han trobat 1280 resultats.

(CA) igualtat de remuneració [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. igualtat salarial
(EN) pay equity
(CA) igualtat salarial [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. igualtat de remuneració
(EN) pay equity
(CA) IIS m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) IIS
(EN) IIS
(CA) il·lita f [Ciències de la Terra]
(ES) illita
(EN) illite
(FR) illite
Mineral argilós d'estructura i composició semblants a les de les miques.
(CA) il·lita f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) illita
(EN) illite
(CA) il·luminació [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) iluminación
(EN) lighting
(CA) il·luminació f [Ciències de la visió]
(ES) iluminación
(EN) illumination
(CA) il·luminació n f [Física]
(ES) iluminancia
(EN) illuminance
(FR) éclairement lumineux
(CA) il·luminació f [Energies]
(ES) iluminación
(EN) illuminance; illumination
(FR) éclairement lumineux
Quantitat de flux lluminós incident per unitat de superfície.
(CA) il·luminació artificial [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) iluminación artificial
(EN) artificial lighting
(CA) il·luminació de Köhler f [Ciències de la visió]
(ES) il·luminación de Köhler
(CA) il·luminació natural [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) iluminación natural
(EN) natural lighting
(CA) il·luminació per dispersió escleral f [Ciències de la visió]
(ES) iluminación por dispersión escleral
(EN) sclerotic scatter illumination
(CA) il·luminar v tr [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) iluminar
(CA) il·lusió monetària f [Economia i organització d'empreses]
(ES) ilusión monetaria
(EN) money illusion
(FR) illusion monétaire
(CA) il·lusió òptica n f [Física]
(ES) ilusión óptica
(EN) optical illusion
(FR) illusion d'optique
(CA) il·lustració f [Economia i organització d'empreses]
(ES) ilustración
(EN) the Enlightenment
(FR) Siècle des lumières
(CA) il·luviació f [Ciències de la Terra]
(ES) iluviación
(EN) illuviation
(FR) illuviation
Formació d'horitzons d'acumulació o il·luviats.
(CA) il·luviació d'argila [Ciències de la Terra]
sin. argiluviació f
(ES) iluviación de arcilla
(EN) illuviation of clay
(FR) lessivage
(CA) illa barrera m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) isla barrera
(EN) barrier island