Llistat alfabètic

S'han trobat 1278 resultats.

(CA) ISQA [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. índex simplificat de qualitat de l'aigua m
(ES) índice simplificado de calidad del agua; ISCA [sigla]
(EN) simplified water quality index; SWQI [sigla]
(CA) ISR [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. inversió socialment responsable
(EN) socially conscience investing; socially conscious investing; socially responsible investing; SRI
(CA) ISS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. escàner de seguretat d'Internet m
(ES) ISS [sigla]; rastreador de seguridad de Internet
(EN) Internet security scanner; ISS [sigla]
(CA) IST m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) IST
(EN) IST
(CA) ISUP m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) ISUP
(EN) ISUP
(CA) ítem m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) ítem
(EN) item
(CA) iteració f [Matemàtiques i estadística]
(ES) iteración
(EN) iteration
(FR) itération
(CA) iteració f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) iteración
(EN) iteration
(CA) iterar v tr [Matemàtiques i estadística]
(ES) iterar
(EN) iterate, to
(FR) itérer
(CA) iteratiu -iva adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) iterativo
(EN) iterative
(FR) itératif
(CA) itinerància [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. connexió mòbil internacional f
(ES) conexión móvil internacional; itinerancia
(EN) roaming
(CA) itinerància f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) itinerancia
(EN) roaming
(FR) itinérance
(CA) itinerari m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) itinerario
(EN) working timetable
(CA) itinerari m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. poligonació
(ES) itinerario
(EN) traverse
(CA) ITM [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. en diners loc; en moneda
(ES) en dinero
(EN) in the money
(FR) dans le cours
(CA) IVA [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. impost sobre el valor afegit m
(ES) impuesto sobre el valor añadido; IVA [sigla]
(EN) value added tax; VAT [sigla]
(FR) taxe sur la valeur ajoutée
(CA) ixent m [Energies]
sin. ortus
(ES) orto
(EN) sunrise
(FR) lever
Sortida d'un astre, especialment del sol.
(CA) ixent [Física]
sin. ortus n m
(ES) orto; salida; salida de un astro
(EN) rising
(FR) lever