Llistat alfabètic

S'han trobat 1294 resultats.

(ES) identificación de usuario [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. nombre de usuario
(CA) nom d'usuari m
(EN) user ID; username
(ES) identificador [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) identificador m
(EN) identificator; identifier
(FR) identificateur
Referència expressada amb símbols.
(ES) identificador m [Geomàtica]
(CA) identificador m
(EN) identifier
(FR) identifiant m
(IT) identificativo
Atribut que permet distingir les particularitats d'una entitat.
(ES) identificador de posición [Geomàtica]
sin. código geográfico; geocódigo m; localizador
(CA) geocodi m
(EN) geocode
(FR) géocode m
(IT) geocodice
Codi que permet localitzar indirectament un fenomen tot relacionant-lo a un altre fenomen la posició del qual és coneguda.
(ES) identificador uniforme de recursos [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. URI [sigla]
(CA) identificador uniforme de recursos m; URI [sigla]
(EN) uniform resource identifier; URI [sigla]
(ES) identificar [Matemàtiques i estadística]
(CA) identificar v tr
(EN) identify, to
(FR) identifier
(ES) idioeléctrico [Física]
(CA) idioelèctric -a adj
(EN) idioelectric
(FR) idioélectrique
(ES) IDL [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) IDL m
(EN) IDL
(ES) IDS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. sistema de detección de intrusiones
(CA) IDS [sigla]; sistema de detecció d'intrusions m
(EN) IDS [sigla]; intrussion detection system
(ES) IDSL [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) IDSL f
(EN) IDSL
(ES) IETF [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet
(CA) Grup de Tasques d'Enginyeria d'Internet; IETF [sigla] m
(EN) IETF [sigla]; Internet Engineering Task Force
(ES) IGBT [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. transistor bipolar de puerta aislada
(CA) IGBT [sigla]; transistor bipolar de porta aïllada m
(EN) IGBT [sigla]; insulated gate bipolar transistor
(ES) IGFET [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. transistor de efecto de campo de puerta aislada
(CA) IGFET [sigla]; transistor d'efecte de camp de porta aïllada m
(EN) IGFET [sigla]; insulated gate field effect transistor
(ES) IGMP [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) IGMP m
(EN) IGMP
(ES) ignición [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ignició f
Estat d'allò que es troba en combustió.
(ES) ignífero -ra [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ignífer -a adj
Que produeix foc.
(ES) ignifugar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ignifugar v tr
Fer esdevenir ignífug un material.
(ES) ignifugar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ignifugar v tr
(EN) fire-proof
(ES) ignífugo adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ignífug -a adj
(EN) fire-proof
(ES) ignífugo -ga [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ignífug -a adj
Dit de la substància o del material que ha adquirit o que té la propietat de suprimir, disminuir o retardar la pròpia combustió.