Llistat alfabètic

S'han trobat 1294 resultats.

(ES) IGRF [Física]
sin. campo geomagnético internacional de referencia
(CA) camp geomagnètic internacional de referència n m; IGRF
(EN) IGRF; International Geomagnetic Reference Field
(FR) champ géomagnétique international de référence; IGRF
Conjunt de coeficients i de les derivades temporals corresponents que permeten obtenir un model matemàtic del camp geomagnètic intern, determinats a partir d'observacions realitzades per observatoris magnètics i satèl·lits i actualitzats cada cinc anys.
(ES) igual [Matemàtiques i estadística]
(CA) igual adj
(EN) equal
(FR) égal
(ES) igualdad [Matemàtiques i estadística]
(CA) igualtat f
(EN) equality
(FR) égalité
(ES) III par craneal [Ciències de la visió]
(CA) tercer parell cranial m
(ES) IIS [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) IIS m
(EN) IIS
(ES) il·luminación de Köhler [Ciències de la visió]
(CA) il·luminació de Köhler f
(ES) illita [Ciències de la Terra]
(CA) il·lita f
(EN) illite
(FR) illite
Mineral argilós d'estructura i composició semblants a les de les miques.
(ES) illita [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) il·lita f
(EN) illite
(ES) ILMI [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ILMI m
(EN) ILMI
(ES) ILS [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ILS m
(EN) ILS
(ES) iluminación [Ciències de la visió]
(CA) il·luminació f
(EN) illumination
(ES) iluminación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) il·luminació
(EN) lighting
(ES) iluminación [Energies]
(CA) il·luminació f
(EN) illuminance; illumination
(FR) éclairement lumineux
Quantitat de flux lluminós incident per unitat de superfície.
(ES) iluminación artificial [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) il·luminació artificial
(EN) artificial lighting
(ES) iluminación natural [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) il·luminació natural
(EN) natural lighting
(ES) iluminación por dispersión escleral [Ciències de la visió]
(CA) il·luminació per dispersió escleral f
(EN) sclerotic scatter illumination
(ES) iluminancia [Física]
(CA) il·luminació n f
(EN) illuminance
(FR) éclairement lumineux
(ES) iluminar [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) il·luminar v tr
(ES) ilusión monetaria [Economia i organització d'empreses]
(CA) il·lusió monetària f
(EN) money illusion
(FR) illusion monétaire
(ES) ilusión óptica [Física]
(CA) il·lusió òptica n f
(EN) optical illusion
(FR) illusion d'optique