Llistat alfabètic

S'han trobat 1149 resultats.

(EN) I&D [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. integrate and dump filter
(CA) filtre d'integració i buidatge m
(ES) filtro de integración y vaciado; I&D
(EN) i.Link [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) i.Link m
(ES) i.Link
(EN) I/O controller [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. input/output controller
(CA) controlador d'entrada/sortida m
(ES) controlador de entrada/salida; controlador I/O
(EN) I/O system [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. input/output system
(CA) sistema d'entrada/sortida m
(ES) sistema de entrada/salida
(EN) I/V converter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. current to voltage converter
(CA) convertidor de corrent-tensió m
(ES) convertidor de corriente-tensión
(EN) IANA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. cross modulation
(CA) modulació encreuada f
(ES) modulación cruzada
(EN) IBI [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. interblock interference
(CA) interferència entre blocs f
(ES) interferencia entre bloques
(EN) ICA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. independent component analysis
(CA) anàlisi de components independents f; ICA [sigla]
(ES) análisis de componentes independientes; ICA [sigla]
(EN) ICANN [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. wafer
(CA) oblia f
(ES) oblea
(EN) ICAO code [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) codi ICAO m
(ES) código ICAO
(EN) ice [Ciències de la Terra]
(CA) gel; glaç m
(ES) hielo
(FR) glace
Aigua en fase sòlida.
(EN) ice [Enginyeria aeronàutica:Meteorologia]
(CA) gel m; glaç
(ES) hielo m
(FR) gel; glace
Aigua en estat sòlid.
(EN) ice day [Ciències de la Terra]
(CA) dia de glaç m
(ES) día glacial
(FR) jour de glace
Dia amb una temperatura màxima igual o inferior a 0°C.
(EN) ice pellets [Ciències de la Terra]
(CA) calamarsa f
(ES) hielo granulado
(FR) granules de glace; grésil
Grans de glaç arrodonits amb un diàmetre inferior a 5 mm.
(EN) ice pellets [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calamarsa f
(ES) granizo
(EN) ICMP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. Internet control message protocol
(CA) ICMP [sigla] m; protocol d'Internet de control de missatges
(ES) ICMP [sigla]; protocolo de Internet de control de mensajes
(EN) ICMP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. Internet control message protocol
(CA) ICMP [sigla]; protocol d'Internet de control de missatges m
(ES) ICMP [sigla]; protocol de Internet de control de mensajes
(EN) icon [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) icona f
(ES) icono
(FR) icône
Pictograma, utilitzat en entorns gràfics, que permet accedir amb facilitat a la funció o les dades que representa.
(EN) iconoscope [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) iconoscopi m
(ES) iconoscopio
(EN) icosagon [Matemàtiques i estadística]
(CA) icosàgon m
(ES) icoságono
(FR) icosagone