Llistat alfabètic

S'han trobat 1390 resultats.

(EN) I&D [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. integrate and dump filter
(CA) filtre d'integració i buidatge m
(ES) filtro de integración y vaciado; I&D
(EN) i.Link [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) i.Link m
(ES) i.Link
(EN) I/O controller [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. input/output controller
(CA) controlador d'entrada/sortida m
(ES) controlador de entrada/salida; controlador I/O
(EN) I/O system [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. input/output system
(CA) sistema d'entrada/sortida m
(ES) sistema de entrada/salida
(EN) I/V converter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. current to voltage converter
(CA) convertidor de corrent-tensió m
(ES) convertidor de corriente-tensión
(EN) IANA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. cross modulation
(CA) modulació encreuada f
(ES) modulación cruzada
(EN) IBI [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. interblock interference
(CA) interferència entre blocs f
(ES) interferencia entre bloques
(EN) IC [sigla] [Enginyeria química]
sin. internal conversion
(CA) conversió interna; IC [sigla]
(ES) conversión interna; IC [sigla]
Desactivació no radiant entre estats electrònics moleculars amb la mateixa multiplicitat de spin.
Nota: La conversió interna és molt important en fotoquímica i en transicions en general.

Nota lingüística: La sigla IC correspon a la denominació anglesa internal conversion
('conversió interna').

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) IC [sigla] [Enginyeria química]
sin. ion chromatography
(CA) cromatografia iònica; IC [sigla]
(ES) cromatografía iónica; IC [sigla]
Cromatografia de bescanvi iònic en què la fase estacionària és constituïda de partícules molt petites, de manera que es requereix l'aplicació de pressió per a fer circular l'eluent.
Nota: La cromatografia iònica és una cromatografia de líquids d'alta resolució.
Nota lingüística: La sigla IC correspon a la denominació anglesa ion chromatography
('cromatografia iònica').

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) ICA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. independent component analysis
(CA) anàlisi de components independents f; ICA [sigla]
(ES) análisis de componentes independientes; ICA [sigla]
(EN) ICANN [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. wafer
(CA) oblia f
(ES) oblea
(EN) ICAO code [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) codi ICAO m
(ES) código ICAO
(EN) ice [Ciències de la Terra]
(CA) gel; glaç m
(ES) hielo
(FR) glace
Aigua en fase sòlida.
(EN) ice [Enginyeria aeronàutica:Meteorologia]
(CA) gel m; glaç
(ES) hielo m
(FR) gel; glace
Aigua en estat sòlid.
(EN) ice day [Ciències de la Terra]
(CA) dia de glaç m
(ES) día glacial
(FR) jour de glace
Dia amb una temperatura màxima igual o inferior a 0°C.
(EN) ice pellets [Ciències de la Terra]
(CA) calamarsa f
(ES) hielo granulado
(FR) granules de glace; grésil
Grans de glaç arrodonits amb un diàmetre inferior a 5 mm.
(EN) ice pellets [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calamarsa f
(ES) granizo
(EN) ice pellets [Física]
sin. small hail
(CA) calamarsa n f; calamarsada; granís
(ES) granizada; granizo
(FR) granules de glace; grésil
Hidrometeor sòlid en forma de grans de glaç esfèrics de fins a 5 mil·límetres de diàmetre, rarament cònics, transparents o semitransparents, que es formen per congelació de l'aigua continguda dins d'un núvol de tempesta.
(EN) ice pellets [Física]
(CA) calamarsa n f
(ES) granizo blando; granizo menudo
(FR) granules de glace
Conjunt de grans de glaç esfèrics de fins a 5 mil·límetres de diàmetre, rarament cònics, transparents o semitransparents, que es formen per congelació de l'aigua continguda dins d'un núvol de tempesta.
(EN) ice point [Física]
(CA) punt de gel n m
(ES) punto de hielo
(FR) point de gelée
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149