Llistat alfabètic

S'han trobat 546 resultats.

(FR) IA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. intelligence artificielle
(CA) IA [sigla]; intel·ligència artificial f
(ES) IA [sigla]; inteligencia artificial
(EN) AI [sigla]; artificial intelligence
(FR) icône [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) icona f
(ES) icono
(EN) icon
Pictograma, utilitzat en entorns gràfics, que permet accedir amb facilitat a la funció o les dades que representa.
(FR) iconotype [Economia i organització d'empreses]
(CA) iconotip m
(ES) logo
(FR) icosaèdre [Matemàtiques i estadística]
(CA) icosaedre m; icosàedre
(ES) icosaedro
(EN) icosahedron
(FR) icosaèdre hexakis [Matemàtiques i estadística]
(CA) icosaedre hexakis m
(ES) icosaedro hexakis
(EN) hexakisicosahedron
(FR) icosaèdre triakis [Matemàtiques i estadística]
(CA) icosaedre triakis m
(ES) icosaedro triakis
(EN) triakisicosahedron
(FR) icosaèdre tronqué [Matemàtiques i estadística]
sin. ballon
(CA) icosaedre truncat m
(ES) icosaedro truncado
(EN) football; truncated icosahedron
(FR) icosaèdrique [Matemàtiques i estadística]
(CA) icosaèdric -a adj
(ES) icosaédrico
(EN) icosahedral
(FR) icosagonal [Matemàtiques i estadística]
(CA) icosagonal adj
(ES) icosagonal
(EN) icosagonal
(FR) icosagone [Matemàtiques i estadística]
(CA) icosàgon m
(ES) icoságono
(EN) icosagon
(FR) icosidodécaèdre [Matemàtiques i estadística]
(CA) icosidodecaedre m
(ES) icosidodecaedro
(EN) icosidodecahedron
(FR) icositétraèdre trapézoïdal [Matemàtiques i estadística]
(CA) icositetraedre trapezoidal m
(ES) icositetraedro trapezoidal
(EN) trapezoidal icositetrahedron
(FR) idéal [Matemàtiques i estadística]
(CA) ideal adj
(ES) ideal
(EN) ideal
(FR) idéal [Matemàtiques i estadística]
(CA) ideal m
(ES) ideal
(EN) ideal
(FR) idéal maximal [Matemàtiques i estadística]
(CA) ideal maximal m
(ES) ideal maximal
(EN) maximal ideal
(FR) idéal premier [Matemàtiques i estadística]
(CA) ideal primer m
(ES) ideal primo
(EN) prime ideal
(FR) idéal primaire [Matemàtiques i estadística]
(CA) ideal primari m
(ES) ideal primario
(EN) primary ideal
(FR) idéal principal [Matemàtiques i estadística]
(CA) ideal principal m
(ES) ideal principal
(EN) principal ideal
(FR) idempotence [Matemàtiques i estadística]
(CA) idempotència f
(ES) idempotencia
(EN) idempotency
(FR) idempotent [Matemàtiques i estadística]
(CA) idempotent adj
(ES) idempotente
(EN) idempotent