Llistat alfabètic

S'han trobat 94 resultats.

(CA) jornal m [Economia i organització d'empreses]
(ES) jornal
(EN) daily wage; day's wages
(FR) salaire journalier
(CA) jou m [Enginyeria mecànica]
(ES) culata; yugo
(CA) jou m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) brochal
(EN) bridging joist
(CA) jou m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) brochal
(CA) jou d'imant m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) yugo de imán
(EN) magnet yoke
(CA) joule m [Enginyeria mecànica]
(ES) joule; julio
(EN) joule
(FR) joule
(CA) joule n m [Física]
(ES) joule; julio
(EN) joule
(FR) joule
J
(CA) joule [Energies]
sin. J m
(ES) J; joule
(EN) J; joule
(FR) J; joule
Unitat de mesura del treball o de l'energia en el SI, que representa el treball d'una força d'1 newton en recórrer una distància d'1 metre.
(CA) joule m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) julio
(EN) joule
(CA) JPEG m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) JPEG
(EN) JPEG
Nota: Es tracta d'un format de fitxer estàndard per a gràfics i fotografies de qualitat. L'extensió d'aquest format és jpg o jpeg. És un acrònim de "Joint Photographic Experts Group" (Grup d'experts fotògrafs).
(CA) jubilació f [Economia i organització d'empreses]
sin. retir
(ES) jubilación; retiro
(EN) old age pension; retirement pension
(FR) retraite
(CA) jubilació anticipada f [Economia i organització d'empreses]
(ES) jubilación anticipada
(EN) ealrly retirement
(FR) retraite anticipée
(CA) jumbo m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) jumbo
(CA) junció f [Energies]
sin. unió
(ES) unión
(EN) junction
(FR) jonction
Zona de transició entre un semiconductor i un metall o un altre semiconductor de propietats diferents.
(CA) junció de barrera Schottky f [Energies]
(ES) unión de barrera Schottky
(EN) Schottky barrier junction
(FR) jonction de barrière Schottky
Junció d'un metall i un semiconductor o d'un metall, un aïllant i un semiconductor, que es basa en l'efecte de la barrera Schottky.
(CA) junció pn f [Energies]
(ES) unión p-n
(EN) p-n junction
(FR) jonction p-n
Junció d'un semiconductor p i un semiconductor n.
(CA) junció PN f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) unión PN
(EN) PN junction
(CA) junk bond [Economia i organització d'empreses]
sin. bo escombraries m
(ES) bono basura; junk bond
(EN) junk bond
(FR) bon de pacotille
(CA) junt [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. junta f
(ES) junta
Material que rebleix una discontinuïtat entre materials o elements constructius, i al qual, segons el cas, es demanen unes propietats determinades. "Junta elàstica, junta d'estanquitat."
(CA) junt [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. junta f
(ES) junta
Discontinuïtat prevista entre materials, elements o sistemes constructius, o dins d'aquests, per tal de reduir esforços, permetre moviments relatius, etc. "Junta de dilatació, junta de retracció."