Llistat alfabètic

S'han trobat 94 resultats.

(CA) junt m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. junta
(ES) junta estructural
(EN) structural joint
(CA) junt [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. diàclasi f
(ES) diaclasa; junta
(EN) joint
(CA) junt a mitja fusta m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) junta a media madera
(EN) joint
(CA) junt aïllant m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) junta aislante
(EN) insulated joint
(CA) junt d'estanquitat m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) junta de estanquidad
(EN) water bar
(CA) junt de Cardan m [Enginyeria mecànica]
(ES) junta de Cardan
(CA) junt de dilatació m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. juntura de dilatació
(ES) junta de dilatación
(CA) junt de mitgera m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) junta de medianería
(CA) junt homocinètic m [Enginyeria mecànica]
(ES) junta homocinética
(CA) junt obert m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. juntura oberta
(ES) junta abierta
(CA) junt universal m [Enginyeria mecànica]
(ES) junta universal
(CA) junta [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. junt m
(ES) junta estructural
(EN) structural joint
(CA) junta [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. discontinuïtat f
(ES) discontinuidad; junta
(EN) joint; rock discontinuity
(CA) junta f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. junt
(ES) junta
Material que rebleix una discontinuïtat entre materials o elements constructius, i al qual, segons el cas, es demanen unes propietats determinades. "Junta elàstica, junta d'estanquitat."
(CA) junta f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. junt
(ES) junta
Discontinuïtat prevista entre materials, elements o sistemes constructius, o dins d'aquests, per tal de reduir esforços, permetre moviments relatius, etc. "Junta de dilatació, junta de retracció."
(CA) junta de construcció f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) junta de construcción
(CA) junta de dilatació f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) junta de dilatación
(EN) movement joint
(CA) junta de dilatació f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) junta de dilatación
Discontinuïtat prevista en un element constructiu o en l'estructura d'un edifici per tal de reduir les tensions degudes als canvis de temperatura.
(CA) junta de retracció f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) junta de retracción
Discontinuïtat prevista en certs elements que contenen conglomerants hidràulics, com ara paviments continus, murs de formigó, etc., per tal de reduir les tensions originades per la retracció hidràulica.
(CA) junta general f [Economia i organització d'empreses]
(ES) junta general
(EN) general meeting; stockholders' meeting
(FR) assemblée générale