Llistat alfabètic

S'han trobat 94 resultats.

(CA) juntura f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) junta
(EN) joint
(CA) juntura f [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) juntura
(EN) joint
(CA) juntura de dilatació [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. junt de dilatació m
(ES) junta de dilatación
(CA) juntura de sola i caixer f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) junta de solera y cajero
(CA) juntura oberta [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. junt obert m
(ES) junta abierta
(CA) Júpiter n m [Física]
(ES) Júpiter
(EN) Jupiter
(FR) Jupiter
(CA) just a temps loc [Economia i organització d'empreses]
sin. JIT [sigla]; just in time
(ES) JIT [sigla]; just in time; justo a tiempo
(EN) JIT [sigla]; just in time
(FR) juste-à-temps
(CA) just in time [Economia i organització d'empreses]
sin. JIT [sigla]; just a temps loc
(ES) JIT [sigla]; just in time; justo a tiempo
(EN) JIT [sigla]; just in time
(FR) juste-à-temps
(CA) justificació f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) justificación
(EN) justification
(CA) justificació de les solucions f [Enginyeria industrial]
(ES) justificación de las soluciones
(EN) justification of solutions
(DE) Rechtfertigung einer Lösung
(CA) justificant de recepció m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ACK [sigla]
(ES) ACK [sigla]; acuse de recibo; señal de respuesta
(EN) ACK [sigla]; acknowledgment
(CA) jute m [Enginyeria tèxtil]
(ES) yute
(EN) jute
(FR) jute
(DE) Jute
Fibra vegetal basta i gruixuda que procedeix de la tija de Corchorus olitorius o de Corchorus capsularisi que s'utilitza per a la fabricació de sacs, embalatges i soles d'espardenyes.
(CA) juxtaposició f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) yuxtaposición
(CA) juxtaposició de sòls f [Ciències de la Terra]
(ES) yuxtaposición de suelos
(EN) soil juxtaposition
(FR) juxtaposition de sols