Llistat alfabètic

S'han trobat 80 resultats.

(ES) jefe de obra [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cap d'obra m
(EN) clerk of works
(ES) jerarquía [Economia i organització d'empreses]
(CA) jerarquia f
(EN) hierarchy; ranking
(FR) hiérarchie
(ES) jerarquía de centros [Economia i organització d'empreses]
(CA) jerarquia de centres f
(EN) centres hierarchy
(FR) hiérarchie des centres
(ES) jerarquía de los lugares centrales [Economia i organització d'empreses]
(CA) jerarquia dels llocs centrals f
(EN) hierarchy of city centres
(FR) hiérarchie des zones centrales
(ES) jerarquía de necesidades [Economia i organització d'empreses]
sin. pirámide de Maslow
(CA) jerarquia de necessitats; piràmide de Maslow f
(EN) hierarchy of needs; Maslow's hierarchy of needs
(FR) hiérarchie des besoins
(ES) jerarquía digital plesiócrona [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. PDH [sigla]
(CA) jerarquia digital plesiòcrona f; PDH [sigla]
(EN) PDH [sigla]; plesiochronous digital hierarchy
(ES) jerarquía digital síncrona [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. SDH [sigla]
(CA) jerarquia digital síncrona f; SDH [sigla]
(EN) SDH [sigla]; synchronous digital hierarchy
(ES) jerarquía urbana [Economia i organització d'empreses]
(CA) jerarquia urbana f
(EN) town hierarchy
(FR) hiérarchie urbaine
(ES) jet grouting [en] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. inyección de alta presión
(CA) cimentació d'alta pressió f
(EN) jet grouting
(ES) jet lag [Enginyeria aeronàutica:Medicina]
(CA) jet lag; transtorn d'horari
(EN) jet lag
(FR) décalage horaire; jet-lag
Trastorn psíquic i físic que pateix una persona després d'un viatge aeri llarg a causa de les diferències horàries entre el lloc d'origen i el d'arribada. [Font de la definició: http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/]
Nota: el terme preferent és 'transtorn d'horari'.
(ES) JFET [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. transistor de efecto de campo de unión
(CA) JFET [sigla]; transistor d'efecte de camp de junció m
(EN) JFET [sigla]; junction field effect transistor
(ES) jidoka [Economia i organització d'empreses]
sin. autonomación
(CA) autonomació f; jidoka
(EN) autonomation; jidoka
(FR) autonomation
(ES) jingle [Economia i organització d'empreses]
(CA) jingle; melodia publicitària f
(EN) jingle
(FR) sonal
(ES) JIT [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. just in time; justo a tiempo
(CA) JIT [sigla]; just a temps loc; just in time
(EN) JIT [sigla]; just in time
(FR) juste-à-temps
(ES) joint venture [Economia i organització d'empreses]
sin. empresa conjunta
(CA) aliança d'empreses f; joint venture
(EN) joint venture
(FR) co-entreprise
(ES) jornada de trabjo [Economia i organització d'empreses]
(CA) jornada de treball f
(EN) working day
(FR) journée de travail
(ES) jornal [Economia i organització d'empreses]
(CA) jornal m
(EN) daily wage; day's wages
(FR) salaire journalier
(ES) joule [Enginyeria mecànica]
sin. julio
(CA) joule m
(EN) joule
(FR) joule
(ES) joule [Física]
sin. julio
(CA) joule n m
(EN) joule
(FR) joule
J
(ES) joule [Energies]
sin. J
(CA) J m; joule
(EN) J; joule
(FR) J; joule
Unitat de mesura del treball o de l'energia en el SI, que representa el treball d'una força d'1 newton en recórrer una distància d'1 metre.