Llistat alfabètic

S'han trobat 38 resultats.

(CA) K [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. kerma m
(ES) kerma
(EN) kerma
Nota El terme kerma prové de l'expressió anglesa kinetic energy released in material.
(CA) K [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. coeficient de transmissió tèrmica m
(ES) coeficiente de transmisión térmica; K
Flux de calor que passa per unitat de superfície d'un tancament quan la diferència de temperatura entre els dos ambients que separa és d'un grau.
(CA) k-arc connex m [Matemàtiques i estadística]
(ES) k-arco-conexo
(EN) k-edge-connected
(FR) k-arc-connexe
(CA) k-connex -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) k-conexo
(EN) k-connected
(FR) k-connexe
(CA) k-forma f [Matemàtiques i estadística]
(ES) k-forma
(EN) k-form
(FR) forme différentielle de degré k
(CA) kaisha f [Economia i organització d'empreses]
(ES) kaisha
(EN) kaisha
(FR) kaisha
(CA) kaizen m [Economia i organització d'empreses]
sin. procés de millora continuada
(ES) kaizen; mejora continuada; proceso de mejora continuada
(EN) continuos improvement process; kaizen
(FR) kaizen
(CA) kampyle d'Èudox f [Matemàtiques i estadística]
(CA) kanban m [Economia i organització d'empreses]
(ES) ficha de reposición; kanban
(EN) kanban
(CA) kanban de producció m [Economia i organització d'empreses]
(ES) kanban de producción
(EN) production kanban
(FR) kanban de production
(CA) kanban de transport m [Economia i organització d'empreses]
(ES) kanban de transporte
(EN) conveyance kanban; transport kanban; withdrawal kanban
(FR) kanban de transport
(CA) kaó n m [Física]
sin. mesó K
(ES) kaón; mesón K
(EN) K-meson; kaon
(FR) kaon; méson K
K
(CA) katal n m [Física]
(ES) katal
(EN) katal
(FR) katal
kat
(CA) kB [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. kilobyte m; kilooctet
(ES) kB; kilobyte
(EN) kB; kilobyte
(CA) kb [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. kilobit m; quilobit
(ES) kb; kilobit
(EN) kilobit
(CA) kbps [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. kilobit per segon m; quilobit per segon
(ES) kbps; kilobit por segundo
(EN) kbps; kilobit per second
(FR) kbps; kilobit par seconde
(CA) keiretsu m [Economia i organització d'empreses]
(ES) keiretsu
(EN) keiretsu
(FR) keiretsu
(CA) kelvin m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) kelvin
(EN) kelvin
(CA) kelvin n m [Física]
(ES) kelvin
(EN) kelvin
(FR) kelvin
K
(CA) kenaf [Enginyeria tèxtil]
sin. cànem de Guinea m
(ES) cáñamo de Guinea; kenaf
(EN) Guinea hemp; kenaf
(FR) chanvre de Guinée; kénaf
(DE) Guinea Hanf; Kenaf
Fibra vegetal basta i gruixuda que procedeix de la tija d'Hibiscus cannabinus i que s'utilitza principalment per a la fabricació de soles d'espardenyes.