Llistat alfabètic

S'han trobat 113 resultats.

(EN) K band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda K f
(ES) banda K
(EN) K coefficient [Energies]
sin. heat transfer coefficient
(CA) coeficient de transmissió tèrmica m; coeficient K
(ES) coeficiente de transmisión térmica; coeficiente K
(FR) coefficient de transmission thermique; coefficient K
Flux de calor que travessa un tancament per m² de superfície i per cada grau centígrad de diferència entre la temperatura interior i l'exterior.
Nota: Inversa del coeficient de resistència tèrmica.
(EN) k-connected [Matemàtiques i estadística]
(CA) k-connex -a adj
(ES) k-conexo
(FR) k-connexe
(EN) k-edge-connected [Matemàtiques i estadística]
(CA) k-arc connex m
(ES) k-arco-conexo
(FR) k-arc-connexe
(EN) k-form [Matemàtiques i estadística]
(CA) k-forma f
(ES) k-forma
(FR) forme différentielle de degré k
(EN) Ka band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda Ka f
(ES) banda Ka
(EN) kaisha [Economia i organització d'empreses]
(CA) kaisha f
(ES) kaisha
(FR) kaisha
(EN) kaizen [Economia i organització d'empreses]
sin. continuos improvement process
(CA) kaizen m; procés de millora continuada
(ES) kaizen; mejora continuada; proceso de mejora continuada
(FR) kaizen
(EN) Kaldor model [Economia i organització d'empreses]
(CA) model de Kaldor m
(ES) modelo de Kaldor
(FR) modèle de Kaldor
(EN) kaleidoscope [Ciències de la visió]
(CA) calidoscopi m
(ES) caleidoscopio; calidoscopio
(EN) Kalman-Bucy filter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) filtre de Kalman-Bucy m
(ES) filtro de Kalman-Bucy
(EN) kanban [Economia i organització d'empreses]
(CA) kanban m
(ES) ficha de reposición; kanban
(EN) kaolin [Ciències de la Terra]
(CA) caolí m
(ES) caolín
(FR) kaolin
Argila refractària de color blanc, formada per descomposició del feldspat i constituïda gairebé exclusivament per caolinita.
(EN) kaolin [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) caolí m
(ES) caolín
(EN) kaolinite [Ciències de la Terra]
(CA) caolinita f
(ES) caolinita
(FR) kaolinite
Mineral que cristal·litza en el sistema monoclínic. generalment en masses compactes, farinoses o fàcilment esmicolables, que és component essencial del caolí.
(EN) kaolinite [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) caolinita f
(ES) caolinita
(EN) kaolinization [Ciències de la Terra]
sin. monosiallitization
(CA) caolinització; monosial·litització f
(ES) caolinización; monosialitización
(FR) kaolinisation; monosiallitization
(EN) kapok [Enginyeria tèxtil]
(CA) capoc m; miraguà
(ES) capoc; kapoc, miraguano
(FR) kapok
(DE) Kapok; Miraguanopalme
Fibra vegetal flexible, trencadissa i molt lleugera, de color blanquinós, que procedeix de l'interior de la càpsula del fruit de les bombàcies i que s'utilitza per omplir salvavides, coixins, etc.
(EN) kappa number [Enginyeria paperera i gràfica]
(CA) índex kappa; nombre kappa
(ES) índice kappa; número kappa
(EN) Kaptein-Closs rules [Enginyeria química]
(CA) regles de Kaptein-Closs f pl
(ES) reglas de Kaptein-Closs