Llistat alfabètic

S'han trobat 33 resultats.

(FR) k-arc-connexe [Matemàtiques i estadística]
(CA) k-arc connex m
(ES) k-arco-conexo
(EN) k-edge-connected
(FR) k-connexe [Matemàtiques i estadística]
(CA) k-connex -a adj
(ES) k-conexo
(EN) k-connected
(FR) kaisha [Economia i organització d'empreses]
(CA) kaisha f
(ES) kaisha
(EN) kaisha
(FR) kaizen [Economia i organització d'empreses]
(CA) kaizen m; procés de millora continuada
(ES) kaizen; mejora continuada; proceso de mejora continuada
(EN) continuos improvement process; kaizen
(FR) kanban de production [Economia i organització d'empreses]
(CA) kanban de producció m
(ES) kanban de producción
(EN) production kanban
(FR) kanban de transport [Economia i organització d'empreses]
(CA) kanban de transport m
(ES) kanban de transporte
(EN) conveyance kanban; transport kanban; withdrawal kanban
(FR) kaolin [Ciències de la Terra]
(CA) caolí m
(ES) caolín
(EN) kaolin
Argila refractària de color blanc, formada per descomposició del feldspat i constituïda gairebé exclusivament per caolinita.
(FR) kaolinisation [Ciències de la Terra]
sin. monosiallitization
(CA) caolinització; monosial·litització f
(ES) caolinización; monosialitización
(EN) kaolinization; monosiallitization
(FR) kaolinite [Ciències de la Terra]
(CA) caolinita f
(ES) caolinita
(EN) kaolinite
Mineral que cristal·litza en el sistema monoclínic. generalment en masses compactes, farinoses o fàcilment esmicolables, que és component essencial del caolí.
(FR) kaon [Física]
sin. méson K
(CA) kaó n m; mesó K
(ES) kaón; mesón K
(EN) K-meson; kaon
K
(FR) kapok [Enginyeria tèxtil]
(CA) capoc m; miraguà
(ES) capoc; kapoc, miraguano
(EN) kapok
(DE) Kapok; Miraguanopalme
Fibra vegetal flexible, trencadissa i molt lleugera, de color blanquinós, que procedeix de l'interior de la càpsula del fruit de les bombàcies i que s'utilitza per omplir salvavides, coixins, etc.
(FR) kastanozem [Ciències de la Terra]
(CA) castanozem m
(ES) castanosem
(EN) kastanozem
Sòl castany, ric en matèria orgànica ben humificada i molt estable de tipus mull.
(FR) katal [Física]
(CA) katal n m
(ES) katal
(EN) katal
kat
(FR) kbps [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. kilobit par seconde
(CA) kbps; kilobit per segon m; quilobit per segon
(ES) kbps; kilobit por segundo
(EN) kbps; kilobit per second
(FR) keiretsu [Economia i organització d'empreses]
(CA) keiretsu m
(ES) keiretsu
(EN) keiretsu
(FR) kelvin [Física]
(CA) kelvin n m
(ES) kelvin
(EN) kelvin
K
(FR) kénaf [Enginyeria tèxtil]
sin. chanvre de Guinée
(CA) cànem de Guinea m; kenaf
(ES) cáñamo de Guinea; kenaf
(EN) Guinea hemp; kenaf
(DE) Guinea Hanf; Kenaf
Fibra vegetal basta i gruixuda que procedeix de la tija d'Hibiscus cannabinus i que s'utilitza principalment per a la fabricació de soles d'espardenyes.
(FR) kératoconjonctivite sèche [Ciències de la visió]
sin. syndrome de l'oeil sec
(CA) queratoconjuntivitis seca; síndrome de l'ull sec f
(ES) queratoconjuntivitis seca; síndrome del ojo seco m
(EN) DES [sigla]; dry eye syndrome; keratoconjunctivitis sicca
Inflamació de la superfície ocular causada per una producció aquosa insuficient o una evaporació excessiva de la llàgrima.
Nota: La insuficiència de llàgrima ocasiona una gran concentració de sals a l'ull i provoca alteracions inflamatòries de la superfície ocular. També s'anomena simplement "ull sec".
(FR) ket [Física]
(CA) ket n m
(ES) ket
(EN) ket
(FR) keynésianisme [Economia i organització d'empreses]
(CA) keynesianisme m
(ES) keynesianismo
(EN) Keynesianism