Llistat alfabètic

S'han trobat 1040 resultats.

(CA) laberint m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) laberinto
(EN) labyrinth seal
Junta d'estanquitat per a fluids, emprada per unir òrgans fixos i mòbils, que és proveïda d'una sèrie de parets i compartiments que produeixen una forta caiguda de pressió.
(CA) laberint [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) laberinto
(EN) maze
Clos amb caminals intricats, que fan difícil, un cop dins, de trobar-ne la sortida.[Font de la definició: http://dlc.iec.cat/]
(CA) laberint de desinfecció m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. cambra de contacte
(ES) cámara de contacto; laberinto de desinfección
(EN) contact tank; disinfection tank
(CA) laboratori d'assaig m [Economia i organització d'empreses]
(ES) laboratorio de ensayo
(EN) testing laboratory
(FR) laboratoire d'essai
(CA) lacrimal adj [Ciències de la visió]
(ES) lagrimal
(EN) lacrimal
(CA) lacunosus adj [Ciències de la Terra]
(ES) lacunosus
(EN) lacunosus
(FR) lacunosus
Dit de la varietat de núvol del gènere cirrocumulus, altocumulus o stratocumulus constituït per una capa prima de núvols de vegades en forma de retalls amb forats distribuïts de manera regular semblant a un rusc.
(CA) laissez faire, laissez passer [Economia i organització d'empreses]
sin. laissez-faire m
(ES) laissez faire, laissez passer; laissez-faire
(EN) laissez faire, laissez passer; laissez-faire
(FR) laissez-faire
(CA) laissez-faire m [Economia i organització d'empreses]
sin. laissez faire, laissez passer
(ES) laissez faire, laissez passer; laissez-faire
(EN) laissez faire, laissez passer; laissez-faire
(FR) laissez-faire
(CA) lambert n m [Física]
(ES) lambert
(EN) lambert
(FR) lambert
L
(CA) lamel·la f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) lama
(CA) làmina f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. tela
(ES) lámina; tela
(CA) làmina f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) lámina
(EN) shell
(CA) làmina f [Matemàtiques i estadística]
(ES) lámina
(EN) lamina
(FR) lame
(CA) làmina f [Ciències de la visió]
(ES) lámina
(EN) plate
(CA) làmina $\lambda$/2 [Física]
sin. làmina de mitja ona n f
(ES) lámina $\lambda$/2; lámina de media onda
(EN) $\lambda$/2 plate; half-wave plate
(FR) lame $\lambda$/2; lame demi-onde
(CA) làmina $\lambda$/4 [Física]
sin. làmina de quart d'ona n f
(ES) lámina $\lambda$/4; lámina de cuarto de onda
(EN) $\lambda$/4 plate; quarter-wave plate
(FR) lame $\lambda$/4; lame quart d'onde
(CA) làmina aïllant f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) lámina aislante
(CA) làmina antireflectora n f [Física]
(ES) lámina antirreflectora
(EN) antireflection coating
(FR) couche antireflet
(CA) làmina asfàltica f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) lámina asfáltica
(CA) làmina asfàltica polimèrica f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. tela asfàltica polimèrica
(ES) lámina asfáltica polimérica; tela asfáltica polimérica