Llistat alfabètic

S'han trobat 1061 resultats.

(ES) laberinto [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) laberint m
(EN) labyrinth seal
Junta d'estanquitat per a fluids, emprada per unir òrgans fixos i mòbils, que és proveïda d'una sèrie de parets i compartiments que produeixen una forta caiguda de pressió.
(ES) laberinto [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) laberint
(EN) maze
Clos amb caminals intricats, que fan difícil, un cop dins, de trobar-ne la sortida.[Font de la definició: http://dlc.iec.cat/]
(ES) laberinto de desinfección [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. cámara de contacto
(CA) cambra de contacte; laberint de desinfecció m
(EN) contact tank; disinfection tank
(ES) labio [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) llavi m
Cadascun dels límits laterals d'una fissura o esquerda. La distància entre els llavis s'anomena "gruix de la fissura" o "gruix de l'esquerda".
(ES) labio del aliviadero [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. cresta del aliviadero; cresta del vertedero; labio del vertedero
(CA) llavi del sobreeixidor m
(EN) spillway crest
(ES) labio del vertedero [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. cresta del aliviadero; cresta del vertedero; labio del aliviadero
(CA) llavi del sobreeixidor m
(EN) spillway crest
(ES) laboratorio de ensayo [Economia i organització d'empreses]
(CA) laboratori d'assaig m
(EN) testing laboratory
(FR) laboratoire d'essai
(ES) laboreo [Ciències de la Terra]
(CA) conreu m
(EN) tillage
(FR) travail du sol
Conjunt de treballs destinats a prendre cura de la terra i de les plantes per tal de fer-les fèrtils i obtenir-ne un profit més gran en el cas d'un desenvolupament espontani de la natura.
(ES) laboreo [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(CA) conreu
(EN) tillage
(ES) laboreo de minas [Ciències de la Terra]
(CA) explotació de mines f
(EN) mining
(FR) exploitation
(ES) lacunosus [Ciències de la Terra]
(CA) lacunosus adj
(EN) lacunosus
(FR) lacunosus
Dit de la varietat de núvol del gènere cirrocumulus, altocumulus o stratocumulus constituït per una capa prima de núvols de vegades en forma de retalls amb forats distribuïts de manera regular semblant a un rusc.
(ES) lado [Matemàtiques i estadística]
(CA) costat m
(EN) side
(FR) côté
(ES) ladrillo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) maó m
(ES) ladrillo de fábrica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) maó de fàbrica m
(ES) ladrillo doble hueco [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. tochana
(CA) totxana f
(ES) ladrillo hueco [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) maó foradat m
(ES) ladrillo hueco de tabiques [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) maó de quart m
(ES) ladrillo macizo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. tocho
(CA) maó massís m; totxo
(ES) ladrillo perforado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) maó calat m
(ES) lagrangiano [Física]
sin. función de Lagrange
(CA) funció de Lagrange; lagrangià n m
(EN) Lagrange function; Lagrangian
(FR) fonction de Lagrange; lagrangien