Llistat alfabètic

S'han trobat 1061 resultats.

(ES) lámina [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) làmina f
(EN) shell
(ES) lámina [Matemàtiques i estadística]
(CA) làmina f
(EN) lamina
(FR) lame
(ES) lámina [Ciències de la visió]
(CA) làmina f
(EN) plate
(ES) lámina $\lambda$/2 [Física]
sin. lámina de media onda
(CA) làmina $\lambda$/2; làmina de mitja ona n f
(EN) $\lambda$/2 plate; half-wave plate
(FR) lame $\lambda$/2; lame demi-onde
(ES) lámina $\lambda$/4 [Física]
sin. lámina de cuarto de onda
(CA) làmina $\lambda$/4; làmina de quart d'ona n f
(EN) $\lambda$/4 plate; quarter-wave plate
(FR) lame $\lambda$/4; lame quart d'onde
(ES) lámina aislante [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) làmina aïllant f
(ES) lámina antirreflectora [Física]
(CA) làmina antireflectora n f
(EN) antireflection coating
(FR) couche antireflet
(ES) lámina asfáltica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) làmina asfàltica f
(ES) lámina asfáltica polimérica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. tela asfáltica polimérica
(CA) làmina asfàltica polimèrica f; tela asfàltica polimèrica
(ES) lámina autoprotegida [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) làmina autoprotegida f
(ES) lámina de agua [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. superficie libre
(CA) làmina lliure f; superfície lliure
(EN) free surface
(ES) lámina de butil [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) làmina de butil f
(ES) lámina de cuarto de onda [Física]
sin. lámina $\lambda$/4
(CA) làmina $\lambda$/4; làmina de quart d'ona n f
(EN) $\lambda$/4 plate; quarter-wave plate
(FR) lame $\lambda$/4; lame quart d'onde
(ES) lámina de media onda [Física]
sin. lámina $\lambda$/2
(CA) làmina $\lambda$/2; làmina de mitja ona n f
(EN) $\lambda$/2 plate; half-wave plate
(FR) lame $\lambda$/2; lame demi-onde
(ES) lámina de polietileno [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) làmina de polietilè f
(ES) lámina de PVC [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) làmina de PVC f
(ES) lámina de sustracción [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) làmina de sostracció f
(EN) stripping foil
(ES) lámina de vidrio [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) làmina de vidre f
(ES) lámina planoparalela [Ciències de la visió]
(CA) làmina de cares paral·leles f; làmina planoparal·lela
(EN) plane parallel plate
(ES) lámina polimérica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) làmina polimèrica f