Llistat alfabètic

S'han trobat 1855 resultats.

(CA) macroclima m [Ciències de la Terra]
(ES) macroclima
(EN) macroclimate
(FR) macroclimat
(CA) macroclima m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) macroclima
(CA) macroeconomia f [Economia i organització d'empreses]
(ES) macroeconomía
(EN) macroeconomics
(FR) macro-économie
(CA) macroentorn [Economia i organització d'empreses]
sin. entorn general m
(ES) entorno general; macroentorno
(EN) macroenvironment
(FR) environnement général
(CA) macroestructura del fang activat f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) macroestructura del fango activado
(EN) activated sludge macrostructure
(CA) macrofauna f [Ciències de la Terra]
(ES) macrofauna
(EN) macrofauna
(FR) macrofaune
(CA) macrofotografia f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) macrofotografía
(CA) macromareal adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) macromareal adj
(EN) macrotidal
(CA) macrometeorologia f [Ciències de la Terra]
(ES) macrometeorología
(EN) macrometeorology
(FR) macrométéorologie
Branca de la meteorologia que estudia els elements meteorològics que tenen lloc sobre una regió geogràfica extensa.
(CA) macronutrient m [Ciències de la Terra]
(ES) macronutriente
(EN) macronutrient
(FR) élement majeur
(CA) macroordinador [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ordinador principal m
(ES) macroordenador; ordenador principal
(EN) main frame
(CA) macroporositat f [Ciències de la Terra]
(ES) macroporosidad
(EN) macroporosity
(FR) macroporosité
(CA) macrosò m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) macrosonido
(EN) high-intensity sound
(CA) macrostructura f [Ciències de la Terra]
(ES) macroestructura
(EN) macrostructure
(FR) macrostructure
(CA) Madrid Interbank Offered Rate [Economia i organització d'empreses]
sin. MIBOR m
(ES) MIBOR
(EN) MIBOR
(CA) maduració f [Ciències de la Terra]
(ES) maduración
(EN) ripening
(FR) maturation
(CA) maduració de filtre f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) maduración de filtro
(EN) filter maturation
(CA) maduresa f [Economia i organització d'empreses]
(ES) madurez
(EN) maturity
(FR) maturité
(CA) magatzem m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) almacén
(EN) warehouse
(CA) magma [Matemàtiques i estadística]
sin. grupoide m
(ES) grupoide; magma
(EN) grupoid
(FR) groupoïde; magma