Llistat alfabètic

S'han trobat 2187 resultats.

(CA) maduresa f [Economia i organització d'empreses]
(ES) madurez
(EN) maturity
(FR) maturité
(CA) magatzem m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) almacén
(EN) warehouse
(CA) magma [Matemàtiques i estadística]
sin. grupoide m
(ES) grupoide; magma
(EN) grupoid
(FR) groupoïde; magma
(CA) magnesi [Enginyeria industrial:Enginyeria de materials]
(ES) magnesio
(EN) magnesium
Mg [símbol]
(CA) magnesi m [Ciències de la Terra]
(ES) magnesio
(EN) magnesium
(FR) magnésium
Element metàl·lic pertanyent a la família dels alcalinoterris, de color blanc d'argent, molt dúctil i mal·leable i que és susceptible de ser polit.
(CA) magnesita f [Ciències de la Terra]
(ES) magnesita
(EN) magnesite
(FR) magnésite
(CA) magnetisme n m [Física]
(ES) magnetismo
(EN) magnetism
(FR) magnétisme
(CA) magnetisme [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnetismo
(EN) magnetism
(CA) magnetisme n m [Física]
(ES) magnetismo
(EN) magnetism
(FR) magnétisme
(CA) magnetisme terrestre n m [Física]
sin. geomagnetisme
(ES) geomagnetismo; magnetismo terrestre
(EN) geomagnetism; terrestrial magnetism
(FR) géomagnétisme; magnétisme terrestre
(CA) magnetita f [Ciències de la Terra]
(ES) magnetita
(EN) magnetite
(FR) magnétite
(CA) magnetització f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) polarización magnética
(EN) magnetization
(CA) magnetització n f [Física]
sin. imantació
(ES) imanación; imantación-, magnetización
(EN) magnetisation; magnetization
(FR) aimantation
(CA) magnetització n f [Física]
sin. imantació
(ES) imanación; imantación; magnetización; polarización magnética
(EN) magnetic polarization; magnetisation; magnetization
(FR) aimantation; polarisation magnétique
(CA) magnetó de Bohr n m [Física]
(ES) magnetón de Bohr
(EN) Bohr magneton
(FR) magnéton de Bohr
(CA) magnetó nuclear n m [Física]
(ES) magnetón nuclear
(EN) nuclear magneton
(FR) magnéton nucléaire
(CA) magnetoelasticitat n f [Física]
(ES) magnetoelasticidad
(EN) magnetoelasticity
(FR) magnétoélasticité
(CA) magnetoencefalografia [Termes de recerca UPC]
(CA) magnetoestàtica n f [Física]
(ES) magnetostática
(EN) magnetostatics
(FR) magnétostatique
(CA) magnetoestricció n f [Física]
(ES) magnetostricción
(EN) magnetostriction
(FR) magnétostriction