Llistat alfabètic

S'han trobat 1855 resultats.

(CA) magnesi m [Ciències de la Terra] [Enginyeria industrial:Tecnologia dels materials]
(ES) magnesio
(EN) magnesium
(FR) magnésium
Element metàl·lic pertanyent a la família dels alcalinoterris, de color blanc d'argent, molt dúctil i mal·leable i que és susceptible de ser polit.
(CA) magnesita f [Ciències de la Terra]
(ES) magnesita
(EN) magnesite
(FR) magnésite
(CA) magnetisme [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnetismo
(EN) magnetism
(CA) magnetita f [Ciències de la Terra]
(ES) magnetita
(EN) magnetite
(FR) magnétite
(CA) magnetització f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) polarización magnética
(EN) magnetization
(CA) magnetoencefalografia [Termes de recerca UPC]
(CA) magnetòfon m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnetófono
(EN) tape recorder
(CA) magnetòfon multipista m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnetófono multipista
(EN) multitrack tape recorder
(CA) magnetoresistència f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnetoresistencia
(EN) magnetoresistance
(CA) magnetoscopi m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnetoscopio
(EN) video tape recorder
(CA) magnetosfera f [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) magnetosfera
(CA) magnetró m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnetrón
(EN) magnetron
(CA) magnetró m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) magnetrón
(EN) magnetron
(CA) magnitud f [Matemàtiques i estadística]
(ES) magnitud
(EN) magnitude
(FR) grandeur
(CA) magnitud f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnitud
(EN) magnitude
(CA) magnitud elèctrica f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnitud eléctrica
(EN) electrical magnitude
Nota: Alguns exemples de magnitud elèctrica són: tensió, corrent, impedància, etc.
(CA) magnitud fotomètrica [Ciències de la visió]
(ES) magnitud fotométrica
(CA) magnitud radiomètrica [Ciències de la visió]
(ES) magnitud radiométrica
(CA) magnitud sísmica f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) magnitud sísmica
(EN) seismic magnitude
(CA) màiling m [Economia i organització d'empreses]
sin. publitramesa
(ES) mailing
(EN) mailing
(FR) publipostage