Llistat alfabètic

S'han trobat 1855 resultats.

(CA) malla espacial f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) malla espacial
(CA) mallat m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) mallazo
(CA) malmetre's v pron [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) estropearse
Fer-se malbé, espatllar-se.
(CA) malthusianisme m [Economia i organització d'empreses]
(ES) malthusianismo
(EN) Malthusianism
(FR) malthusianisme
(CA) mal·leabilitat f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) maleabilidad
Qualitat que tenen certs materials de poder estendre's en làmines per l'acció d'un esforç extern. És una propietat típica de la majoria dels metalls i augmenta de forma significativa amb la temperatura.
(CA) mamma f [Ciències de la Terra]
(ES) mamma
(EN) mamma
(FR) mamma
Complement de núvol constituït per protuberàncies que pengen.
(CA) mampara f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) mampara
(CA) mampara de bany f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) mampara de baño
(CA) MAN [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. xarxa d'àrea metropolitana f
(ES) MAN [sigla]; red de área metropolitana
(EN) MAN [sigla]; metropolitan area network
(FR) réseau métropolitain
(CA) management [Economia i organització d'empreses]
sin. gestió f
(ES) gestión; management
(EN) management
(FR) démarche
(CA) management buy-out [Economia i organització d'empreses]
sin. compra per la gerència f; MBO [sigla]
(ES) compra por la gerencia; MBO [sigla]
(EN) management buy-out; MBO [sigla]
(CA) mancomunitat f [Economia i organització d'empreses]
(ES) mancon¡munidad
(EN) joint responsibility
(FR) communauté
(CA) mandarinat m [Economia i organització d'empreses]
(ES) mandarinato
(EN) mandarinate; mandarinism
(FR) mandarinat
(CA) mànega f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) manga
(EN) coupling hose
(CA) mànega de vent f [Ciències de la Terra]
(ES) manga
(EN) wind sleeve; wind sock
(FR) manche à air
Anemoscopi que consta d'una bossa tronco-cònica de roba resistent i lleugera, oberta pels dos extrems.
(CA) maneguet m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) manguito
(EN) mechanical coupler
(CA) maneta f [Enginyeria mecànica]
(ES) manecilla
(CA) maneta f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) manija
(CA) manganès m [Ciències de la Terra]
(ES) manganeso
(EN) manganese
(FR) manganèse
(CA) mangra f [Ciències de la Terra]
(ES) almagre
(EN) almagre
(FR) almagre