Llistat alfabètic

S'han trobat 2187 resultats.

(CA) magnitud adimensional n f [Física]
sin. magnitud de dimensió 1
(ES) magnitud adimensional; magnitud de dimensión 1
(EN) dimensionless quantity; quantity of dimension 1
(FR) grandeur de dimension 1; grandeur sans dimension
(CA) magnitud aparent n f [Física]
(ES) magnitud aparente
(EN) apparent magnitude
(FR) magnitude apparente
(CA) magnitud bàsica n f [Física]
sin. magnitud de base
(ES) magnitud básica
(EN) base quantity
(FR) grandeur de base
(CA) magnitud de base [Física]
sin. magnitud bàsica n f
(ES) magnitud básica
(EN) base quantity
(FR) grandeur de base
(CA) magnitud de dimensió 1 [Física]
sin. magnitud adimensional n f
(ES) magnitud adimensional; magnitud de dimensión 1
(EN) dimensionless quantity; quantity of dimension 1
(FR) grandeur de dimension 1; grandeur sans dimension
(CA) magnitud derivada n f [Física]
(ES) magnitud derivada
(EN) derived quantity
(FR) grandeur dérivée
(CA) magnitud elèctrica f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) magnitud eléctrica
(EN) electrical magnitude
Nota: Alguns exemples de magnitud elèctrica són: tensió, corrent, impedància, etc.
(CA) magnitud escalar n f [Física]
sin. escalar
(ES) escalar; magnitud escalar
(EN) scalar; scalar quantity
(FR) grandeur scalaire; scalaire
(CA) magnitud extensiva [Física]
sin. variable extensiva n f
(ES) magnitud extensiva; variable extensiva
(EN) extensive quantity; extensive variable
(FR) grandeur extensive; variable extensive
(CA) magnitud física n f [Física]
sin. magnitud
(ES) magnitud; magnitud física
(EN) physical quantity; quantity
(FR) grandeur; grandeur physique
(CA) magnitud fotomètrica [Ciències de la visió]
(ES) magnitud fotométrica
(CA) magnitud intensiva [Física]
sin. variable intensiva n f
(ES) magnitud intensiva; variable intensiva
(EN) intensive quantity; intensive variable
(FR) grandeur intensive; variable intensive
(CA) magnitud radiomètrica [Ciències de la visió]
(ES) magnitud radiométrica
(CA) magnitud sísmica n f [Física]
(ES) magnitud sísmica
(EN) seismic magnitude
(FR) magnitude sismique
(CA) magnitud sísmica f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) magnitud sísmica
(EN) seismic magnitude
(CA) magnitud vectorial n f [Física]
(ES) magnitud vectorial
(EN) vector quantity
(FR) grandeur vectorielle
(CA) magnó n m [Física]
sin. ona de spin
(ES) magnón; onda de espín
(EN) magnon; quantized spin wave
(FR) magnon; onde de spin
(CA) màiling m [Economia i organització d'empreses]
sin. publitramesa
(ES) mailing
(EN) mailing
(FR) publipostage
(CA) major m [Economia i organització d'empreses]
(ES) Libro mayor
(EN) general ledger; ledger
(FR) grand livre
(CA) majoració f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) mayoración