Llistat alfabètic

S'han trobat 1856 resultats.

(CA) manufactura f [Economia i organització d'empreses]
(ES) manufactura
(EN) manufacture
(FR) manufacture
(CA) manutenció f [Economia i organització d'empreses]
(ES) manutención
(EN) handling
(FR) manutention
(CA) maó m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ladrillo
(CA) maó calat m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ladrillo perforado
(CA) maó de fàbrica m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ladrillo de fábrica
(CA) maó de quart m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ladrillo hueco de tabiques
(CA) maó foradat m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ladrillo hueco
(CA) maó massís m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. totxo
(ES) ladrillo macizo; tocho
(CA) MAP m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) MAP
(EN) MAP
(CA) mapa batimètric m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) mapa batimétrico
(EN) bathymetric chart
(CA) mapa cadastral m [Geomàtica]
(ES) mapa catastral m; plano catastral
(EN) cadastral map; land register map; property map; registry map
(FR) carte cadastrale f
(IT) mappa catastale; carta catastale
Mapa planimètric que ofereix la representació gràfica d'un territori concret amb tots els detalls de la seva fragmentació en lots i parcel·les.
(CA) mapa corogràfic m [Geomàtica]
(ES) mapa corográfico m
(EN) chorographic map
(FR) carte chorographique f
(IT) carta corografica
Mapa fet a una escala prou petita per a permetre la representació dels trets generals d'una regió, d'un conjunt de regions o d'un continent.
(CA) mapa corològic [Desenvolupament humà i sostenible]
(EN) chorology
(CA) mapa d'altura m [Ciències de la Terra]
(ES) mapa en altura
(EN) upper-air chart
(FR) carte en altitude
Mapa sinòptic on es representen els elements meteorològics corresponents a una superfície de l'atmosfera lliure.
(CA) mapa d'altura constant m [Ciències de la Terra]
(ES) mapa de nivel constante
(EN) upper-air chart
(FR) carte a niveau fixe
Mapa sinòptic on es representa la distribució d'elements meteorològics sobre una superfície horitzontal o sobre una superfície de geopotencial constant.
(CA) mapa d'entrada/sortida m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) mapa de entrada/salida
(EN) input-output map
(CA) mapa d'espessor m [Ciències de la Terra]
(ES) mapa de espesor; topografía relativa
(EN) thickness chart
(FR) carte d'épaisser
Mapa sinòptic on es representa la distribució d'espessor geopotencial entre dues superfícies isobàriques determinades.
(CA) mapa d'imatge satèl·lit m
(ES) imagen mapa; mapa de satélite; mapa espacial m
(EN) satellite image map; space map
(FR)  ; spatiocarte f
(IT) mappa satellitare
Mapa obtingut a partir de dades recollides pels satèl·lits d'observació de la Terra, combinades si cal amb elements extrets de mapes convencionals existents.
(CA) mapa d'indiferència m [Economia i organització d'empreses]
(ES) mapa de indiferencia
(EN) indifference map
(FR) care d'indifférence
(CA) mapa de base m [Geomàtica]
sin. cartografia base
(ES) mapa base m
(EN) base map; basic map; basic mapping; basic scale map
(FR) carte de base f; plan de base
(IT) carta di base
Mapa reproduït de manera total o parcial, d'un o diversos colors sovint atenuats, que serveix de referència per afegir-hi uns fenòmens localitzables determinats.