Llistat alfabètic

S'han trobat 1772 resultats.

(ES) mapa del suelo [Ciències de la Terra]
(CA) mapa del sòl m
(EN) soil map
(FR) carte pédologique
(ES) mapa del tiempo [Ciències de la Terra]
sin. mapa sinóptico
(CA) mapa del temps; mapa sinòptic m
(EN) synoptic chart; weather chart
(FR) carte du temps; carte synoptique
Mapa geogràfic on es representa la distribució d'elements meteorològics durant un període de temps determinat mitjançant figures, símbols meteorològics o isolínies.
(ES) mapa del web [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mapa del web m
(EN) web map
(FR) carte web
(ES) mapa en altura [Ciències de la Terra]
(CA) mapa d'altura m
(EN) upper-air chart
(FR) carte en altitude
Mapa sinòptic on es representen els elements meteorològics corresponents a una superfície de l'atmosfera lliure.
(ES) mapa espacial m
sin. imagen mapa; mapa de satélite
(CA) mapa d'imatge satèl·lit m
(EN) satellite image map; space map
(FR)  ; spatiocarte f
(IT) mappa satellitare
Mapa obtingut a partir de dades recollides pels satèl·lits d'observació de la Terra, combinades si cal amb elements extrets de mapes convencionals existents.
(ES) mapa geográfico m [Geomàtica]
(CA) mapa geogràfic m
(EN) geographical map
(FR) carte géographique f
(IT) carta geografica
Representació, sobre un suport concret, d'una regió més o menys extensa de la terra i de les ribes.
(ES) mapa planimétrico m [Geomàtica]
(CA) mapa planimètric m
(EN) planimetric map
(FR) carte planimétrique f
(IT) carta planimetrica
Mapa que representa els principals fenòmens físics, tant naturals com artificials, que són visibles sobre un territori concret, llevat del relleu.
(ES) mapa previsto [Ciències de la Terra]
(CA) mapa previst m
(EN) forecast chart; prognostic chart
(FR) carte prévue
Mapa sinòptic on es representa la predicció meteorològica corresponent a les properes hores o dies.
(ES) mapa sensible [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. mapa de imágenes
(CA) imatge sensible f
(EN) clickable image
(ES) mapa sinóptico [Ciències de la Terra]
sin. mapa del tiempo
(CA) mapa del temps; mapa sinòptic m
(EN) synoptic chart; weather chart
(FR) carte du temps; carte synoptique
Mapa geogràfic on es representa la distribució d'elements meteorològics durant un període de temps determinat mitjançant figures, símbols meteorològics o isolínies.
(ES) mapa temático m [Geomàtica]
(CA) mapa temàtic m
(EN) thematic map
(FR) carte thématique f
(IT) carta tematica
Mapa que representa un conjunt de fenòmens lligats a un tema concret.
(ES) mapa topográfico m [Geomàtica]
sin. carta topográfica
(CA) mapa topogràfic m
(EN) topographic map; topographical map
(FR) carte topographique f
(IT) carta topografica
Mapa que representa el relleu i els principals fenòmens físics, tant si són naturals com artificials, que són visibles en un territori.
(ES) mapeo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mapatge m
(EN) mapping
(ES) mapeo de bits [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mapatge de bits m
(EN) bit mapping
(ES) mapeo de Gray [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mapatge de Gray m
(EN) Gray mapping
(ES) maquillaje de balances [Economia i organització d'empreses]
(CA) maquillatge de resultats m
(EN) window dressing
(FR) maquillage des résultats
(ES) máquina [Enginyeria mecànica]
(CA) màquina f
(ES) máquina de blanquear [Enginyeria tèxtil]
sin. máquina de blanqueo
(CA) màquina de blanquejar f
(EN) bleaching machine
(FR) machine de blanchiment
(DE) Bleichapparat
Màquina que realitza el blanqueig.
(ES) máquina de blanqueo [Enginyeria tèxtil]
sin. máquina de blanquear
(CA) màquina de blanquejar f
(EN) bleaching machine
(FR) machine de blanchiment
(DE) Bleichapparat
Màquina que realitza el blanqueig.
(ES) máquina de carbonizar [Enginyeria tèxtil]
(CA) màquina de carbonitzar f
(EN) carbonizer
(FR) machine de carbonisage
(DE) Carbonisieranlage
Màquina que realitza la carbonització.