Llistat alfabètic

S'han trobat 1772 resultats.

(ES) madera de pino melis [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta de pi melis; fusta de pi roig f
(ES) madera de roble [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta de roure f
(ES) madera de sapelli [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta de sapel·li f
(ES) madera de teca [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta de tec f
(ES) madera laminada encolada [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta laminada encolada f
(EN) glued laminated timber; plywood
(ES) madera maciza [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta massissa f
(EN) solid wood
(ES) maduración [Ciències de la Terra]
(CA) maduració f
(EN) ripening
(FR) maturation
(ES) maduración de filtro [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) maduració de filtre f
(EN) filter maturation
(ES) madurez [Economia i organització d'empreses]
(CA) maduresa f
(EN) maturity
(FR) maturité
(ES) maestrear [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) reglejar v tr
(ES) maestrear [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) reglejar v tr
Engruixir parets o sostres mitjançant l'establiment previ de reglades o mestres que asseguren la regularitat del pla.
(ES) maestro [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mestre -a adj
(EN) master
(FR) maître
Dit d'una unitat funcional quan està realitzant una funció principal o de control.
(ES) maestro de centros de trabajo [Economia i organització d'empreses]
(CA) mestre de centres de treball m
(EN) workcentre master file
(FR) fichier des centres de travail
(ES) maestro de clientes [Economia i organització d'empreses]
(CA) mestre de clients m
(EN) customer master file
(FR) fichier clients
(ES) maestro de familias [Economia i organització d'empreses]
(CA) mestre de famílies m
(FR) fichier des familles de produits
(ES) maestro de pedidos [Economia i organització d'empreses]
(CA) mestre de comandes m
(EN) order master file
(FR) fichier des commandes
(ES) magma [Matemàtiques i estadística]
sin. grupoide
(CA) grupoide m; magma
(EN) grupoid
(FR) groupoïde; magma
(ES) magnesio [Ciències de la Terra] [Enginyeria industrial:Tecnologia dels materials]
(CA) magnesi m
(EN) magnesium
(FR) magnésium
Element metàl·lic pertanyent a la família dels alcalinoterris, de color blanc d'argent, molt dúctil i mal·leable i que és susceptible de ser polit.
(ES) magnesita [Ciències de la Terra]
(CA) magnesita f
(EN) magnesite
(FR) magnésite
(ES) magnetismo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetisme
(EN) magnetism