Llistat alfabètic

S'han trobat 2061 resultats.

(ES) magnesita [Ciències de la Terra]
(CA) magnesita f
(EN) magnesite
(FR) magnésite
(ES) magnetismo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetisme
(EN) magnetism
(ES) magnetismo [Física]
(CA) magnetisme n m
(EN) magnetism
(FR) magnétisme
(ES) magnetismo [Física]
(CA) magnetisme n m
(EN) magnetism
(FR) magnétisme
(ES) magnetismo terrestre [Física]
sin. geomagnetismo
(CA) geomagnetisme; magnetisme terrestre n m
(EN) geomagnetism; terrestrial magnetism
(FR) géomagnétisme; magnétisme terrestre
(ES) magnetita [Ciències de la Terra]
(CA) magnetita f
(EN) magnetite
(FR) magnétite
(ES) magnetización [Física]
sin. imanación; imantación; polarización magnética
(CA) imantació; magnetització n f
(EN) magnetic polarization; magnetisation; magnetization
(FR) aimantation; polarisation magnétique
(ES) magnetoelasticidad [Física]
(CA) magnetoelasticitat n f
(EN) magnetoelasticity
(FR) magnétoélasticité
(ES) magnetófono [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetòfon m
(EN) tape recorder
(ES) magnetófono multipista [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetòfon multipista m
(EN) multitrack tape recorder
(ES) magnetohidrodinámica [Física]
(CA) magnetohidrodinàmica n f
(EN) magnetohydrodynamics
(FR) magnétohydrodynamique
(ES) magnetómetro [Física]
(CA) magnetòmetre n m
(EN) magnetometer
(FR) magnétomètre
(ES) magnetón de Bohr [Física]
(CA) magnetó de Bohr n m
(EN) Bohr magneton
(FR) magnéton de Bohr
(ES) magnetón nuclear [Física]
(CA) magnetó nuclear n m
(EN) nuclear magneton
(FR) magnéton nucléaire
(ES) magnetoóptica [Física]
(CA) magnetoòptica n f
(EN) magneto-optics
(FR) magnéto-optique
(ES) magnetopausa [Física]
(CA) magnetopausa n f
(EN) magnetopause
(FR) magnétopause
(ES) magnetoresistencia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetoresistència f
(EN) magnetoresistance
(ES) magnetorresistencia [Física]
(CA) magnetoresistència n f
(EN) magnetoresistance
(FR) magnétorésistance
(ES) magnetoscopio [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetoscopi m
(EN) video tape recorder
(ES) magnetosfera [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) magnetosfera f