Llistat alfabètic

S'han trobat 1772 resultats.

(ES) magnetita [Ciències de la Terra]
(CA) magnetita f
(EN) magnetite
(FR) magnétite
(ES) magnetófono [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetòfon m
(EN) tape recorder
(ES) magnetófono multipista [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetòfon multipista m
(EN) multitrack tape recorder
(ES) magnetoresistencia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetoresistència f
(EN) magnetoresistance
(ES) magnetoscopio [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetoscopi m
(EN) video tape recorder
(ES) magnetosfera [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) magnetosfera f
(ES) magnetrón [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetró m
(EN) magnetron
(ES) magnetrón [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) magnetró m
(EN) magnetron
(ES) magnitud [Matemàtiques i estadística]
(CA) magnitud f
(EN) magnitude
(FR) grandeur
(ES) magnitud [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnitud f
(EN) magnitude
(ES) magnitud eléctrica [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnitud elèctrica f
(EN) electrical magnitude
Nota: Alguns exemples de magnitud elèctrica són: tensió, corrent, impedància, etc.
(ES) magnitud fotométrica [Ciències de la visió]
(CA) magnitud fotomètrica
(ES) magnitud radiométrica [Ciències de la visió]
(CA) magnitud radiomètrica
(ES) magnitud sísmica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) magnitud sísmica f
(EN) seismic magnitude
(ES) mailing [Economia i organització d'empreses]
(CA) màiling m; publitramesa
(EN) mailing
(FR) publipostage
(ES) maíz [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(CA) blat de moro
(EN) corn
(ES) mal de la piedra [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) mal de la pedra m
(ES) mala fe [Economia i organització d'empreses]
(CA) mala fe f
(EN) bad faith
(FR) mauvaise foi
(ES) maleabilidad [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mal·leabilitat f
Qualitat que tenen certs materials de poder estendre's en làmines per l'acció d'un esforç extern. És una propietat típica de la majoria dels metalls i augmenta de forma significativa amb la temperatura.
(ES) malherbología [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes]
(CA) malherbologia
(EN) weed science
Estudi de les males herbes dels conreus i dels mitjans per al seu control.[Font de la definició: Diccionari de la llengua catalana ]