Llistat alfabètic

S'han trobat 1772 resultats.

(ES) mancon¡munidad [Economia i organització d'empreses]
(CA) mancomunitat f
(EN) joint responsibility
(FR) communauté
(ES) mandarinato [Economia i organització d'empreses]
(CA) mandarinat m
(EN) mandarinate; mandarinism
(FR) mandarinat
(ES) mandato [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. orden
(CA) ordre f
(EN) command
(ES) mando [Economia i organització d'empreses]
(CA) comandament m
(EN) governance
(FR) commandement
Sistema coercitiu o disciplinari de l'empresa que indueix els actors a comportar-se d'acord amb les normes. El comandament considera els membres de l'empresa tant des del punt de vista d'agents, ja que actuen dintre d'un marc, com de subjectes, tenint en compte que aquest marc és donat, i no en poden sortir. Segons això, el comandament es distingeix de la gestió, que suposa una acció voluntària i calculada sobre un tema, perquè aquell es basa només en les regles i els comportaments, sense necessitat d'una intervenció específica. Evidentment, el sistema de gestió pot actuar sobre el substrat del comandament a través de la modificació de les regles. Les línies de recerca sobre comandament estan dins el corrent de les teories contractuals de les organitzacions, enunciades a partir de la teoria de l'agència i del cost de transacció.
(ES) mando a distancia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. telemando
(CA) telecomandament m
(EN) remote control
(ES) mando corporativo [Economia i organització d'empreses]
(CA) comandament corporatiu m
(EN) corporate governance
(FR) commandement corporatif
Comandament caracteritzat per un horitzó temporal llarg, i situat jeràrquicament per sobre de les diferents unitats de negoci de l'organització. Justament aquestes dues accions formen el seu contingut.
(ES) mando operativo [Economia i organització d'empreses]
(CA) comandament operatiu m
(EN) operative governance
(FR) commandement opérationnel
Comandament caracteritzat per uns continguts d'horitzó temporal curt, la qual cosa vol dir que s'està referint principalment al "dia a dia", en contraposició als continguts estratègics.
(ES) manecilla [Enginyeria mecànica]
(CA) maneta f
(ES) manejo del suelo [Ciències de la Terra]
(CA) gestió del sòl f
(EN) soil management
(FR) gestion du sol
(ES) manga [Ciències de la Terra]
(CA) mànega de vent f
(EN) wind sleeve; wind sock
(FR) manche à air
Anemoscopi que consta d'una bossa tronco-cònica de roba resistent i lleugera, oberta pels dos extrems.
(ES) manga [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mànega f
(EN) coupling hose
(ES) manganeso [Ciències de la Terra]
(CA) manganès m
(EN) manganese
(FR) manganèse
(ES) manguito [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) maneguet m
(EN) mechanical coupler
(ES) manguito [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) maniguet m
(ES) manija [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) maneta f
(ES) manipulación [Enginyeria industrial]
(CA) manipulació f
(EN) handling
(DE) Manipulation
(ES) manipulador [Enginyeria industrial]
(CA) manipulador m
(EN) manipulator
(FR) manipulateur
Sistema mecànic articulat, amb diversos graus de mobilitat i amb un sistema de control, que té per objecte la prensió i el desplaçament d'objectes.
Nota: Cal evitar la utilització del terme manipulador com a sinònim de braç del robot industrial. Cal no confondre el terme manipulador amb el terme robot de manipulació.
(ES) manipulador de secuencia fija [Enginyeria industrial]
(CA) manipulador de seqüència fixa m
(EN) fixed sequence manipulator
(FR) manipulateur à séquence fixe
Manipulador que realitza cada etapa d'una operació determinada segons un esquema de moviments predeterminat que no pot ser canviat sense una modificació física.
(ES) maniquí [Enginyeria industrial]
sin. muñeco
(CA) maniquí m
(EN) replica master
(FR) pantin
Rèplica de l'estructura mecànica, amb la seva mateixa geometria però amb una construcció més lleugera, que s'utilitza en unes aplicacions determinades com a substitut del robot industrial en la programació per guiatge.
(ES) manivela [Enginyeria mecànica]
(CA) manovella f
(EN) crank
(FR) manivelle