Llistat alfabètic

S'han trobat 1734 resultats.

(EN) machine code [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. machine language
(CA) llenguatge de màquina m
(ES) lenguaje de máquina
(FR) langage machine
Llenguatge que la màquina és capaç d'entendre sense necessitat de traducció.
(EN) machine cycle [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cicle de màquina m
(ES) ciclo de máquina
(EN) machine for clearing scrub [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estassadora f
(ES) desbrozadora
(EN) machine language [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. machine code
(CA) llenguatge de màquina m
(ES) lenguaje de máquina
(FR) langage machine
Llenguatge que la màquina és capaç d'entendre sense necessitat de traducció.
(EN) machine learning [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) aprenentatge m
(ES) aprendizaje
(EN) machine shop [Economia i organització d'empreses]
(CA) taller mecànic m
(ES) taller mecánico
(FR) atelier mécanique
(EN) machine to level [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) esplanadora f
(ES) explanadora
(EN) machinery charge allocation [Economia i organització d'empreses]
(CA) assignació de càrregues a màquines f
(ES) asignación de cargas a máquinas
(FR) attribution des charges aux machines
Establiment de les operacions que ha de realitzar cada màquina, segons les comandes dels clients o la previsió de vendes de l'empresa. Feta l'assignació, es fa la seqüenciació, en la qual s'estableix la prioritat de pas de les comandes entre les màquines, per a complir les dates de lliurament planificades, amb la menor quantitat de recursos i inventaris; a partir d'aquí es pot obtenir la programació d'operacions.
(EN) macrocanonical distribution [Física]
sin. grand canonical distribution
(CA) distribució macrocanònica n f
(ES) distribución macrocanónica
(FR) distribution macrocanonique
(EN) macrocephaly [Economia i organització d'empreses]
(CA) macrocefàlia f
(ES) macrocefalia
(FR) macrocéphalie
(EN) macroclimate [Ciències de la Terra]
(CA) macroclima m
(ES) macroclima
(FR) macroclimat
(EN) macroeconomic shock [Economia i organització d'empreses]
(CA) xoc macroeconòmic m
(ES) shock macroeconómico
(FR) choc macro-économique
(EN) macroeconomics [Economia i organització d'empreses]
(CA) macroeconomia f
(ES) macroeconomía
(FR) macro-économie
(EN) macroenvironment [Economia i organització d'empreses]
(CA) entorn general m; macroentorn
(ES) entorno general; macroentorno
(FR) environnement général
(EN) macrofauna [Ciències de la Terra]
(CA) macrofauna f
(ES) macrofauna
(FR) macrofaune
(EN) macrometeorology [Ciències de la Terra]
(CA) macrometeorologia f
(ES) macrometeorología
(FR) macrométéorologie
Branca de la meteorologia que estudia els elements meteorològics que tenen lloc sobre una regió geogràfica extensa.
(EN) macronutrient [Ciències de la Terra]
(CA) macronutrient m
(ES) macronutriente
(FR) élement majeur
(EN) macroporosity [Ciències de la Terra]
(CA) macroporositat f
(ES) macroporosidad
(FR) macroporosité
(EN) macroscopic cross section [Física]
(CA) secció eficaç macroscòpica n f
(ES) sección eficaz macroscópica
(FR) section efficace macroscopique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) macroseismic [Física]
(CA) macrosísmic -a adj
(ES) macrosísmico
(FR) macrosismique