Llistat alfabètic

S'han trobat 1386 resultats.

(EN) magic square [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrat màgic m
(ES) cuadrado mágico
(FR) carré magique
(EN) magic tee [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) T màgica f
(ES) T mágica
(EN) magic-tee [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) T màgica f
(ES) T mágica
Nota La T màgica és un acoblador de guia d'ones que té forma de T.
(EN) magnesite [Ciències de la Terra]
(CA) magnesita f
(ES) magnesita
(FR) magnésite
(EN) magnesium [Ciències de la Terra] [Enginyeria industrial:Tecnologia dels materials]
(CA) magnesi m
(ES) magnesio
(FR) magnésium
Element metàl·lic pertanyent a la família dels alcalinoterris, de color blanc d'argent, molt dúctil i mal·leable i que és susceptible de ser polit.
(EN) magnet [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) imant m
(ES) imán
(EN) magnet coil [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) bobina d'imant f
(ES) bobina de imán
(EN) magnet yoke [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) jou d'imant m
(ES) yugo de imán
(EN) magnetic declination [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) declinació magnètica f
(ES) declinación magnética
(EN) magnetic declination [Geomàtica]
sin. declination; magnetic variation
(CA) declinació magnètica f
(ES) declinación magnética f
(FR)  déclinaison; déclinaison magnétique f
(IT) declinazione magnetica
Angle format per la línia de direcció del nord magnètic de l'agulla imantada d'una brúixola i la línia del nord geogràfic.
(EN) magnetic dipole moment [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. magnetic moment
(CA) moment dipolar magnètic; moment magnètic
(ES) momento dipolar magnético; momento magnético
(FR) moment dipolaire magnétique; moment magnétique
Magnitud vectorial característica d'una espira o un circuit tancat de corrent que constitueix una mesura de la seva capacitat d'orientació respecte a un camp magnètic aplicat. [Font definició: Diccionari de física, UPC-TERMCAT-ECSA].
(EN) magnetic encoder [Enginyeria industrial]
(CA) codificador magnètic m
(ES) codificador magnético
Codificador que mesura la posició o el desplaçament efectuat per un eix mitjançant un o més sensors magnètics.
(EN) magnetic field [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) camp magnètic m
(ES) campo magnético
(EN) magnetic field [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) camp magnètic m
(ES) campo magnético
(EN) magnetic field intensity [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) intensitat de camp magnètic f
(ES) intensidad de campo magnético
(EN) magnetic flux [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) flux magnètic m
(ES) flujo magnético
(EN) magnetic flux density [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. magnetic induction
(CA) densitat de flux magnètic; inducció magnètica f
(ES) inducción magnética f
(FR) induction magnétique
(EN) magnetic induction [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. magnetic flux density
(CA) densitat de flux magnètic; inducció magnètica f
(ES) inducción magnética f
(FR) induction magnétique
(EN) magnetic lattice [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) xarxa magnètica f
(ES) red magnética
(EN) magnetic moment [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. magnetic dipole moment
(CA) moment dipolar magnètic; moment magnètic
(ES) momento dipolar magnético; momento magnético
(FR) moment dipolaire magnétique; moment magnétique
Magnitud vectorial característica d'una espira o un circuit tancat de corrent que constitueix una mesura de la seva capacitat d'orientació respecte a un camp magnètic aplicat. [Font definició: Diccionari de física, UPC-TERMCAT-ECSA].