Llistat alfabètic

S'han trobat 1734 resultats.

(EN) magnet coil [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) bobina d'imant f
(ES) bobina de imán
(EN) magnet keeper [Física]
sin. armature
(CA) armadura; armadura d'un imant
(ES) armadura
(FR) armature
Material conductor que fa d'elèctrode en un condensador.
(EN) magnet yoke [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) jou d'imant m
(ES) yugo de imán
(EN) magnetic bottle [Física]
(CA) ampolla magnètica
(ES) botella magnética
(FR) bouteille magnétique
Dispositiu consistent en una configuració de camps magnètics destinada a confinar partícules carregades a l'interior d'una regió.
(EN) magnetic brake [Física]
sin. eddy-current brake
(CA) fre magnètic n m
(ES) freno magnético
(FR) frein à courants de Foucault; frein magnétique
(EN) magnetic circuit [Física]
(CA) circuit magnètic n m
(ES) circuito magnético
(FR) circuit magnétique
Circuit format per un conjunt de línies de camp magnètic que segueixen un camí tancat.
(EN) magnetic constant [Física]
sin. magnetic permeability of free space; vacuum permeability
(CA) constant magnètica; permeabilitat magnètica de l'espai lliure; permeabilitat magnètica del buit n f
(ES) constante magnética; permeabilidad magnética del vacío
(FR) constante magnétique; perméabilité magnétique du vide
(EN) magnetic declination [Física]
(CA) declinació magnètica n f
(ES) declinación magnética
(FR) déclinaison magnétique
(EN) magnetic declination [Geomàtica]
sin. declination; magnetic variation
(CA) declinació magnètica f
(ES) declinación magnética f
(FR)  déclinaison; déclinaison magnétique f
(IT) declinazione magnetica
Angle format per la línia de direcció del nord magnètic de l'agulla imantada d'una brúixola i la línia del nord geogràfic.
(EN) magnetic declination [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) declinació magnètica f
(ES) declinación magnética
(EN) magnetic dip [Física]
sin. magnetic inclination
(CA) inclinació magnètica n f
(ES) inclinación magnética
(FR) inclinaison magnétique
(EN) magnetic dipole [Física]
(CA) dipol magnètic n m
(ES) dipolo magnético
(FR) dipôle magnétique
(EN) magnetic dipole moment [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. magnetic moment
(CA) moment dipolar magnètic; moment magnètic
(ES) momento dipolar magnético; momento magnético
(FR) moment dipolaire magnétique; moment magnétique
Magnitud vectorial característica d'una espira o un circuit tancat de corrent que constitueix una mesura de la seva capacitat d'orientació respecte a un camp magnètic aplicat. [Font definició: Diccionari de física, UPC-TERMCAT-ECSA].
(EN) magnetic dipole moment [Física]
sin. magnetic moment
(CA) moment dipolar magnètic n m; moment magnètic
(ES) momento dipolar magnético; momento magnético
(FR) moment dipolaire magnétique; moment magnétique
(EN) magnetic domain [Física]
sin. Weiss domain
(CA) domini de Weiss; domini ferromagnètic; domini magnètic n m
(ES) dominio de Weiss; dominio magnético
(FR) domaine de Weiss; domaine magnétique
(EN) magnetic encoder [Enginyeria industrial]
(CA) codificador magnètic m
(ES) codificador magnético
Codificador que mesura la posició o el desplaçament efectuat per un eix mitjançant un o més sensors magnètics.
(EN) magnetic energy [Física]
sin. magnetostatic energy
(CA) energia magnètica n f; energia magnetoestàtica
(ES) energía magnética; energía magnetostática
(FR) énergie magnétique; énergie magnétostatique
(EN) magnetic field [Física]
(CA) camp magnètic n m
(ES) campo magnético
(FR) champ magnétique
Component d'un camp electromagnètic que permet descriure les forces magnètiques.
(EN) magnetic field [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) camp magnètic m
(ES) campo magnético
(EN) magnetic field [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) camp magnètic m
(ES) campo magnético