Llistat alfabètic

S'han trobat 1386 resultats.

(EN) Magnus effect [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) efecte Magnus
(ES) efecto Magnus
(FR) effet Magnus
(EN) mail bomb, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) bombardejar v tr
(ES) bombardear
(EN) mail bombing [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) bombardeig m
(ES) bombardeo postal
(EN) mail gateway [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) passarel·la de correu f
(ES) pasarela de correo
(EN) mail reflector [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) reflector de correu m
(ES) reflector de correo
(EN) mail server [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. e-mail server
(CA) servidor de correu electrònic m
(ES) servidor de correo
(EN) mailbox [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. electronic mailbox
(CA) bústia f; bústia electrònica
(ES) buzón electrónico
(EN) mailbox [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. electronic mailbox
(CA) bústia electrònica f
(ES) buzón de correo electrónico; buzón electrónico
(EN) mailbox [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. monitor wave form
(CA) monitor en forma d'ona m
(ES) monitor de forma de onda
(EN) mailing [Economia i organització d'empreses]
(CA) màiling m; publitramesa
(ES) mailing
(FR) publipostage
(EN) mailing list [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) llista de correu f
(ES) lista de correo
(EN) mailing list manager [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. list server; mailing list server
(CA) servidor de llistes m
(ES) servidor de listas
(FR) gestionnaire de messagerie électronique
(EN) mailing list server [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. list server; mailing list manager
(CA) servidor de llistes m
(ES) servidor de listas
(FR) gestionnaire de messagerie électronique
(EN) main beam [Enginyeria mecànica]
sin. girder
(CA) jàssera f
(ES) jácena
(FR) poutre maîtresse
(EN) main cable [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cable principal m
(ES) cable principal
(EN) main channel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) canal principal m
(ES) cauce principal
(EN) main channel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) rec major m
(ES) canal principal
(EN) main computer [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. host; host computer
(CA) ordinador central m
(ES) ordenador principal
(FR) hôte; ordinateur central; ordinateur hôte; ordinateur principal
Ordinador o unitat funcional que controla un sistema informàtic i l'ús dels seus recursos.
(EN) main diagonal [Matemàtiques i estadística]
(CA) diagonal principal f
(ES) diagonal principal
(FR) diagonale principale
(EN) main distribution frame [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. MDF [sigla]
(CA) MDF [sigla]; repartidor d'entrada m
(ES) MDF [sigla]; repartidor de entrada; repartidor principal