Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) machine-outil à contrôle numérique [Economia i organització d'empreses]
(CA) màquina eina de control numèric f
(ES) máquina herramienta de control numérico
(EN) numerical control machine tool
(FR) macro-économie [Economia i organització d'empreses]
(CA) macroeconomia f
(ES) macroeconomía
(EN) macroeconomics
(FR) macrocéphalie [Economia i organització d'empreses]
(CA) macrocefàlia f
(ES) macrocefalia
(EN) macrocephaly
(FR) macroclimat [Ciències de la Terra]
(CA) macroclima m
(ES) macroclima
(EN) macroclimate
(FR) macrofaune [Ciències de la Terra]
(CA) macrofauna f
(ES) macrofauna
(EN) macrofauna
(FR) macrométéorologie [Ciències de la Terra]
(CA) macrometeorologia f
(ES) macrometeorología
(EN) macrometeorology
Branca de la meteorologia que estudia els elements meteorològics que tenen lloc sobre una regió geogràfica extensa.
(FR) macroporosité [Ciències de la Terra]
(CA) macroporositat f
(ES) macroporosidad
(EN) macroporosity
(FR) macrosismique [Física]
(CA) macrosísmic -a adj
(ES) macrosísmico
(EN) macroseismic
(FR) macrostructure [Ciències de la Terra]
(CA) macrostructura f
(ES) macroestructura
(EN) macrostructure
(FR) magasin libre-service [Economia i organització d'empreses]
(CA) autoservei m
(ES) autoservicio
(EN) cash & carry; self-service store
Sistema de distribució que implica que el mateix comprador selecciona el producte del prestatge i el paga a la caixa. Segons la classificació Nielsen, l'autoservei disposa d'una sola caixa de sortida i una superfície de venda inferior a 2.500 metres quadrats.
(FR) magma [Matemàtiques i estadística]
sin. groupoïde
(CA) grupoide m; magma
(ES) grupoide; magma
(EN) grupoid
(FR) magnésite [Ciències de la Terra]
(CA) magnesita f
(ES) magnesita
(EN) magnesite
(FR) magnésium [Ciències de la Terra]
(CA) magnesi m
(ES) magnesio
(EN) magnesium
Element metàl·lic pertanyent a la família dels alcalinoterris, de color blanc d'argent, molt dúctil i mal·leable i que és susceptible de ser polit.
(FR) magnétisme [Física]
(CA) magnetisme n m
(ES) magnetismo
(EN) magnetism
(FR) magnétisme [Física]
(CA) magnetisme n m
(ES) magnetismo
(EN) magnetism
(FR) magnétisme terrestre [Física]
sin. géomagnétisme
(CA) geomagnetisme; magnetisme terrestre n m
(ES) geomagnetismo; magnetismo terrestre
(EN) geomagnetism; terrestrial magnetism
(FR) magnétite [Ciències de la Terra]
(CA) magnetita f
(ES) magnetita
(EN) magnetite
(FR) magnéto-optique [Física]
(CA) magnetoòptica n f
(ES) magnetoóptica
(EN) magneto-optics
(FR) magnétoélasticité [Física]
(CA) magnetoelasticitat n f
(ES) magnetoelasticidad
(EN) magnetoelasticity
(FR) magnétohydrodynamique [Física]
(CA) magnetohidrodinàmica n f
(ES) magnetohidrodinámica
(EN) magnetohydrodynamics