Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) magnétomètre [Física]
(CA) magnetòmetre n m
(ES) magnetómetro
(EN) magnetometer
(FR) magnéton de Bohr [Física]
(CA) magnetó de Bohr n m
(ES) magnetón de Bohr
(EN) Bohr magneton
(FR) magnéton nucléaire [Física]
(CA) magnetó nuclear n m
(ES) magnetón nuclear
(EN) nuclear magneton
(FR) magnétopause [Física]
(CA) magnetopausa n f
(ES) magnetopausa
(EN) magnetopause
(FR) magnétorésistance [Física]
(CA) magnetoresistència n f
(ES) magnetorresistencia
(EN) magnetoresistance
(FR) magnétosphère [Física]
(CA) magnetosfera n f
(ES) magnetosfera
(EN) magnetosphere
(FR) magnétostatique [Física]
(CA) magnetoestàtica n f
(ES) magnetostática
(EN) magnetostatics
(FR) magnétostriction [Física]
(CA) magnetoestricció n f
(ES) magnetostricción
(EN) magnetostriction
(FR) magnétotellurique [Física]
sin. méthode magnétotellurique
(CA) magnetotel·lúrica n f; mètode magnetotel·lúric
(ES) magnetotelúrica; método magnetotelúrico
(EN) magnetotelluric method; magnetotellurics
(FR) magnétron [Física]
(CA) magnetró n m
(ES) magnetrón
(EN) magnetron
(FR) magnitude [Física]
(CA) magnitud n f
(ES) magnitud
(EN) magnitude
(FR) magnitude absolue [Física]
(CA) magnitud absoluta n f
(ES) magnitud absoluta
(EN) absolute magnitude
(FR) magnitude apparente [Física]
(CA) magnitud aparent n f
(ES) magnitud aparente
(EN) apparent magnitude
(FR) magnitude sismique [Física]
(CA) magnitud sísmica n f
(ES) magnitud sísmica
(EN) seismic magnitude
(FR) magnon [Física]
sin. onde de spin
(CA) magnó n m; ona de spin
(ES) magnón; onda de espín
(EN) magnon; quantized spin wave
(FR) maille [Física]
(CA) malla n f
(ES) malla
(EN) loop; mesh
(FR) maille de Wigner-Seitz [Física]
(CA) cel·la de Wigner-Seitz n f
(ES) celda de Wigner-Seitz
(EN) Wigner-Seitz cell
Cel·la elemental que té la mateixa simetria que la xarxa cristal·lina que forma.
(FR) maille primitive [Física]
(CA) cel·la elemental n f; cel·la primitiva
(ES) celda elemental; celda primitiva
(EN) primitive cell
Cel·la unitària de volum mínim.
(FR) maillon [Enginyeria mecànica]
sin. chaînon
(CA) baula f
(ES) eslabón
(EN) link
(FR) main [Enginyeria industrial]
(CA) f
(ES) mano
(EN) hand
Prensor, generalment amb més de dos dits sovint articulats i amb diversos graus de mobilitat, que funciona per la força exercida sobre l'objecte, per l'acoblament de la forma amb l'objecte o per la combinació de tots dos efectes.