Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) mois synodique [Física]
sin. lunaison
(CA) llunació n f; mes sinòdic
(ES) lunación; mes sinódico
(EN) lunation; synodic month
(FR) mois tropique [Física]
(CA) mes tròpic n m
(ES) mes trópico
(EN) tropical month
(FR) mole [Física]
(CA) mol n m
(ES) mol
(EN) mole
mol
(FR) molécule [Física]
(CA) molècula n f
(ES) molécula
(EN) molecule
(FR) mollisol [Ciències de la Terra]
(CA) mol·lisol m
(ES) mollisol
(EN) mollisol
(FR) moment [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) moment
(ES) momento
(EN) moment
Producte d'una força per la distància a un punt donat, que indueix a un moviment de gir.
(FR) moment angulaire [Física]
sin. moment cinétique
(CA) moment angular n m; moment cinètic
(ES) momento angular; momento cinético
(EN) angular momentum
(FR) moment angulaire intrinsèque [Física]
sin. spin
(CA) espín; moment angular intrínsec; spin n m
(ES) espín; momento angular intrínseco
(EN) intrinsic angular momentum; spin
(FR) moment angulaire orbital [Física]
(CA) moment angular orbital n m
(ES) momento angular orbital
(EN) orbital angular momentum
(FR) moment cinétique [Física]
sin. moment angulaire
(CA) moment angular n m; moment cinètic
(ES) momento angular; momento cinético
(EN) angular momentum
(FR) moment conjugué [Física]
sin. moment généralisé
(CA) moment conjugat; moment generalitzat n m
(ES) momento conjugado; momento generalizado
(EN) conjugate momentum; generalised momentum; generalized momentum
(FR) moment d'encastrement [Física]
(CA) moment d'encast n m
(ES) momento de encaste
(EN) fixed end moment
(FR) moment d'inertie [Física]
(CA) moment d'inèrcia n m
(ES) momento de inercia
(EN) moment of inertia
(FR) moment d'un vecteur [Física]
sin. moment d'un vecteur par rapport à un point
(CA) moment d'un vector; moment d'un vector respecte a un punt n m
(ES) momento de un vector; momento de un vector respecto a un punto
(EN) moment of a vector; moment of a vector about a point
(FR) moment d'un vecteur par rapport à un axe [Física]
(CA) moment d'un vector respecte a una recta n m
(ES) momento de un vector respecto a una recta
(EN) moment of a vector about an axis
(FR) moment d'un vecteur par rapport à un point [Física]
sin. moment d'un vecteur
(CA) moment d'un vector; moment d'un vector respecte a un punt n m
(ES) momento de un vector; momento de un vector respecto a un punto
(EN) moment of a vector; moment of a vector about a point
(FR) moment d'une force [Física]
(CA) moment d'una força n m
(ES) momento de una fuerza
(EN) moment of force; torque
(FR) moment d'une force [Enginyeria civil, arquitectura i construcció] [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) moment d'una força m
(ES) momento de una fuerza
(EN) moment of a force
Moment respecte a un punt o a una recta del vector força.[Diccionari de física: UPC-TERMCAT-ECSA]
(FR) moment d'une variable stochastique [Matemàtiques i estadística]
(CA) moment d'una variable aleatòria m
(ES) momento de una variable aleatoria
(EN) moment of a random variable
(FR) moment d'inertie [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) moment d'inèrcia
(ES) momento de inercia
(EN) moment of inertia
Mesura de la inèrcia rotacional d'un cos.