Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) mouvement azimutal [Energies]
(CA) moviment azimutal m
(ES) movimiento acimutal
(EN) azimuthal drive
Desplaçament d'un dispositiu, habitualment un sistema de seguiment solar, per tal de seguir el moviment aparent del sol de llevant a ponent.
(FR) mouvement brownien [Física]
(CA) moviment brownià n m
(ES) movimiento browniano
(EN) Brownian motion
(FR) mouvement chandlérien du pôle [Física]
sin. mouvement de Chandler
(CA) moviment de Chandler n m
(ES) bamboleo de Chandler; movimiento de Chandler
(EN) Chandler motion; Chandler wobble
(FR) mouvement circulaire [Física]
(CA) moviment circular n m
(ES) movimiento circular
(EN) circular motion
(FR) mouvement de Chandler [Física]
sin. mouvement chandlérien du pôle
(CA) moviment de Chandler n m
(ES) bamboleo de Chandler; movimiento de Chandler
(EN) Chandler motion; Chandler wobble
(FR) mouvement de hauteur [Energies]
(CA) moviment d'altura m
(ES) movimiento de altura
(EN) altitude drive
Desplaçament d'un dispositiu o d'un conjunt de dispositius, habitualment un sistema de seguiment solar, per tal de seguir el moviment aparent del sol de l'horitzó al zenit.
(FR) mouvement décéléré [Física]
(CA) moviment retardat n m
(ES) movimiento retardado
(EN) deaccelerated motion
(FR) mouvement direct [Física]
(CA) sentit directe n m
(ES) sentido directo
(EN) direct motion
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) mouvement diurne [Física]
(CA) moviment diürn n m
(ES) movimiento diurno
(EN) diurnal motion
(FR) mouvement harmonique [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. mouvement harmonique simple
(CA) moviment harmònic; moviment harmònic simple
(ES) movimiento armónico; movimiento armónico simple
(EN) harmonic motion; simple harmonic motion
Moviment oscil·latori propi d'un oscil·lador harmònic.
(FR) mouvement harmonique [Física]
sin. mouvement harmonique simple
(CA) MHS; moviment harmònic n m; moviment harmònic simple
(ES) movimiento armónico; movimiento armónico simple
(EN) harmonic motion; simple harmonic motion
(FR) mouvement harmonique simple [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. mouvement harmonique
(CA) moviment harmònic; moviment harmònic simple
(ES) movimiento armónico; movimiento armónico simple
(EN) harmonic motion; simple harmonic motion
Moviment oscil·latori propi d'un oscil·lador harmònic.
(FR) mouvement harmonique simple [Física]
sin. mouvement harmonique
(CA) MHS; moviment harmònic n m; moviment harmònic simple
(ES) movimiento armónico; movimiento armónico simple
(EN) harmonic motion; simple harmonic motion
(FR) mouvement hélicoïdal [Matemàtiques i estadística]
(CA) moviment helicoidal m
(ES) movimiento helicoidal
(EN) helicoidal transformation
(FR) mouvement hyperbolique [Física]
(CA) moviment hiperbòlic n m
(ES) movimiento hiperbólico
(EN) hyperbolic movement
(FR) mouvement linéaire [Física]
(CA) moviment rectilini n m
(ES) movimiento rectilíneo
(EN) linear motion
(FR) mouvement ondulatoire [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) moviment ondulatori
(ES) movimiento ondulatorio
(EN) wave motion
Pertorbació progressiva que es propaga en un medi material a causa de la variació periòdica d'una magnitud física, generalment la posició de les partícules del medi, al voltant d'un valor que és considerat de referència.[Font definició: Diccionari de física, UPC-TERMCAT-ECSA]
(FR) mouvement ondulatoire [Física]
(CA) moviment ondulatori n m
(ES) movimiento ondulatorio
(EN) wave motion
(FR) mouvement oscillatoire [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) moviment oscil·latori
(ES) movimiento oscilatorio
(EN) oscillatory motion
Moviment d'un punt material o un cos quan es desplaça periòdicament a una banda i l'altra de la seva posició d'equilibri. [Font definició: Diccionari de física, UPC-TERMCAT-ECSA]
(FR) mouvement oscillatoire [Física]
(CA) moviment oscil·latori n m
(ES) movimiento oscilatorio
(EN) oscillatory motion