Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) mouvement périodique [Física]
(CA) moviment periòdic n m
(ES) movimiento periódico
(EN) periodic motion
(FR) mouvement propre [Física]
(CA) moviment propi n m
(ES) movimiento propio
(EN) proper motion
(FR) mouvement rétrograde [Física]
(CA) sentit retrògrad n m
(ES) sentido retrógrado
(EN) retrograde motion
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) mouvement rigide [Matemàtiques i estadística]
(CA) moviment rígid m
(ES) movimiento rígido
(EN) rigid motion
(FR) mouvement uniforme [Física]
(CA) moviment uniforme n m
(ES) movimiento uniforme
(EN) uniform motion
(FR) mouvement uniformément accéléré [Física]
(CA) moviment uniformement accelerat n m
(ES) movimiento uniformemente acelerado
(EN) uniformly accelerated motion
(FR) mouvement vibratoire [Física]
(CA) moviment vibratori n m
(ES) movimiento vibratorio
(EN) vibrating motion
(FR) moyen de preuve [Economia i organització d'empreses]
(CA) mitjà de prova m
(ES) medio de prueba
(EN) evidence
(FR) moyen innovant [Economia i organització d'empreses]
(CA) medi innovador m
(ES) medio innovador
(EN) innovative environment
(FR) moyenne [Matemàtiques i estadística]
(CA) mitjana f
(ES) media
(EN) average; mean
(FR) moyenne arithmétique [Matemàtiques i estadística]
sin. valeur moyenne
(CA) mitjana aritmètica f; valor mitjà
(ES) media aritmética; promedio; valor medio
(EN) arithmetic mean; mean value
(FR) moyenne géométrique [Matemàtiques i estadística]
(CA) mitjana geomètrica f
(ES) media geométrica
(EN) geometric average; geometric mean
(FR) moyenne harmonique [Matemàtiques i estadística]
(CA) mitjana harmònica f
(ES) media armónica
(EN) harmonic average
(FR) moyenne mobile [Economia i organització d'empreses]
(CA) mitjana mòbil f
(ES) mediana móvil
(EN) moving average
(FR) moyenne pondérée [Matemàtiques i estadística]
(CA) mitjana ponderada f
(ES) media ponderada
(EN) weighted mean
(FR) moyenne quadratique [Matemàtiques i estadística]
(CA) mitjana quadràtica f
(ES) media cuadrática
(EN) quadratic mean
(FR) muck [Ciències de la Terra]
(CA) muck m
(ES) muck
(EN) muck
(FR) mulch [Ciències de la Terra]
sin. paillis
(CA) coberta f; mulch
(ES) cubierta; mulch
(EN) mulch
Guarnit, protegit per mitjà d'una cosa aplicada, posada, al damunt, per sobre.
(FR) mulch de chaume [Ciències de la Terra]
sin. pallis de chaume
(CA) coberta de palla f
(ES) malhojo
(EN) stubble mulch
(FR) mulch de chaume [Ciències de la Terra]
sin. paillis de poudre
(CA) coberta de pols f
(ES) cubierta de polvo
(EN) dust mulch